Magyarország alkotmányjogi berendezkedése

Magyarország alkotmányjogi berendezkedése parlamentáris demokrácia. A legfőbb törvényhozó szerv az országgyűlés. A legfőbb végrehajtó hatalom a kormány, míg az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják.
Bővebben

Az Alaptörvény

Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.
Bővebben

A köztársasági elnök

A köztársasági elnök Magyarországon a legfőbb közjogi méltóság, aki az alkotmányban megfogalmazott szerepe szerint őrködik afelett, hogy az államszervezet demokratikusan működjön, és ő az, aki megtestesíti a nemzet egységét.
Bővebben

A választási rendszer

A demokráciában a szabad választás joga alapjog, a választási rendszer pedig azt szabályozza, hogy ezt az alapjogot miként gyakorolhatjuk. A parlamentbe, az önkormányzatokba és az Európai Parlamentbe is választhatunk képviselőket.
Bővebben

Az országgyűlés

Magyarország legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés. Legfőbb feladatai a törvényalkotás és a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Az országgyűlést képviselők alkotják, akiket az állampolgárok választanak meg négy évre.
Bővebben

A költségvetés

Ahhoz, hogy az állam zavartalanul működjön, a kormány minden év végén törvényjavaslat formájában benyújtja a költségvetés tervezetét. A költségvetést az országgyűlés, a képviselők legalább felének jóváhagyásával fogadja el.
Bővebben

A kormány és a biztosok

A végrehajtó hatalom csúcsszerveként működő kormány a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. A kormányt a miniszterelnök vezeti, akinek legfőbb feladata, hogy meghatározza a kormány politikájának általános irányát. A miniszterek pedig egy-egy szakterületet irányításáért felelősek.
Bővebben

Az ombudsman és helyettesei

A jogállamiság alapvető kritériuma, hogy az államhatalomnak meghatározott jogi normák között kell működnie, és ezt az államhatalom által kialakított „önellenőrző-mechanizmusok" működtetésével is elő kell segíteni. Ezt a célt szolgálja az országgyűlési biztos, más néven ombudsman jogintézménye is.
Bővebben

Az alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság a rendes bírói szervezettől függetlenül működő tizenegy fős testület, amelynek fő feladata az Alkotmány védelme. Ha egy jogszabály az alkotmányba ütközik, az Alkotmánybíróság megsemmisíti azt.
Bővebben

Az állam működése szempontjából fontos intézmények

Ebben a részben az államélet irányításában fontos szerepet játszó egyéb szervezetek leírásai találhatóak. Ilyen például az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.
Bővebben

Önkormányzatiság Magyarországon

Magyarország területi szinten a fővárosra, a főváros kerületeire, megyékre, városokra, községekre és falvakra tagolódik. Ezeket megilleti az önkormányzás joga, vagyis a helyi közösségek a helyi közügyeket a központi irányítástól függetlenül, saját hatáskörben intézhetik.
Bővebben

Az igazságszolgáltatás rendszere

Magyaroraszág a bírói szervezet, az ügyészség és a rendvédelmi szervek feladata, hogy gondoskodjanak az állampolgárok jogainak védelméről, védjék az alkotmányos rendet, és fellépjenek a bűncselekmények elkövetői ellen. Az igazságszolgáltatás szervei függetlenek.
Bővebben

Rendvédelem

A magyar rendőrség legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és a belső rend védelme. Ennek érdekében megelőzi és felderíti a bűncselekményeket, közreműködik a szabálysértések megelőzésében, feltárásában. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladata a nyílt és titkos információgyűjtés, valamint az, hogy a bűncselekmények felderítése révén megvédjék a magyar állam függetlenségét.
Bővebben

Honvédelem

Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme, valamint a nemzetközi szerződésből eredő védelmi feladatok ellátása. A Magyar Honvédséget az Országgyűlés, a köztársasági elnök, illetve a honvédelmi miniszter irányítja.
Bővebben