Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve, mely ellenőrzést végezhet minden olyan területen, ahol közpénzt használnak fel vagy közpénzt kezelnek. Ezért az Állami Számvevőszéket úgy tartják számon, mint az állam demokratikus működésének egyik legfontosabb garanciáját. Az ÁSZ az országgyűlésnek alárendelve működik, s annak jelentési kötelezettséggel tartozik.

Az Állami Számvevőszék épülete Budapesten

Kikből áll az Állami Számvevőszék?

Az ÁSZ elnökből, alelnökből, főtitkárból, vezetőkből, számvevőkből, köztisztviselőkből, ügykezelőkből, valamint egyéb alkalmazottakból áll.

Mi az ÁSZ feladata?

Az Állami Számvevőszék ellenőrzést végez minden olyan intézménynél és politikai szervezetnél, ahol közpénzt használnak fel. Vizsgálódásai így kiterjednek a teljes államháztartásra, a pártokra és a Magyar Nemzeti Bankra is. A Számvevőszék a lehető legmegbízhatóbb költségvetés kidolgozása érdekében olyan elemzéseket készít, melyek alapján a Költségvetési Tanács eldönti, az aktuális költségvetési tervezet pénzügyileg kellőképp megalapozott-e. A költségvetés elfogadása után pedig joga van a végrehajtás ellenőrzésére is.

Az Állami Számvevőszék épülete Budapesten

Az ÁSZ vizsgálatait úgy végzi el, hogy megnézi: az adott szervezet az állami vagyon rá bízott szeletét törvényesen, célszerűen és kellőképpen eredményesen használta-e fel. A vizsgált szerveknek együtt kell működniük az Állami Számvevőszékkel, és a vizsgálat sikeres lefolytatása érdekében biztosítaniuk kell a kellő információkhoz való hozzáférést. Vizsgálatai után az Állami Számvevőszék nyilvános jelentéseket ad ki, melyek tartalmazzák az ÁSZ véleményét és javaslatait. Amennyiben bármiféle visszaélésre derül fény, a jelentéssel kapcsolatosan a vizsgált szervezetnek össze kell állítania egy intézkedési tervet, melyet az ÁSZ elnökének kell megküldenie.

Az Állami Számvevőszék épülete Budapesten

A Számvevőszék kezdeményezheti az intézmény pénzügyi kereteinek zárolását, valamint az állami támogatások folyósításának felfüggesztését. Bűncselekmény gyanújának felmerülése esetén megállapításairól az illetékes hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.