Mi a rendőrég feladata?

A magyar rendőrség legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és a belső rend védelme. Ennek érdekében megelőzi és felderíti a bűncselekményeket, közreműködik a szabálysértések megelőzésében, feltárásában, eljár a külföldiek magyarországi beutazásával, tartózkodásával és letelepedésével kapcsolatos ügyekben. Közlekedési hatósági feladatai mellett eljár a kábítószerrel, fegyverrel, atomenergiával vagy egyéb veszélyes anyagokkal kapcsolatos ügyekben. A rendőrség köteles fenntartani közterületek rendjét, védi a kiemelt intézményeket, épületeket. Katasztrófahelyzetben védelmezi az embereket, segítséget és felvilágosítást ad a rászorulóknak és együttműködik a helyi hatóságokkal, intézményekkel.

Rendőr tiszthelyettesek eskütétele a budapesti Hősök terén

Ki irányítja a rendőrséget?

A kormány a belügyminiszteren keresztül irányítja a rendőrséget. A belügyminiszter szabályozza a rendőrség tevékenységét, ellenőrzi és felügyeli a testület működését. Javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány személyére, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel.

A belügyminiszter irányítja a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, mely a korrupció megakadályozása és felszámolása érdekében a rendvédelmi szervek és az adóhatóság belső ellenőrzését végzi. Szintén a belügyminiszter irányítja a Terrorelhárító Központot, amelynek feladata a terrorcselekmények felderítése és elhárítása, valamint a köztársasági elnök és a miniszterelnök állandó védelmének biztosítása.

Az országos rendőrfőkapitány a belügyminiszter által meghatározott irányvonal alapján vezeti a rendőrséget és dönt a legfőbb szervezeti, illetve személyzeti kérdésekben.

Hogyan épül fel a rendőrség szervezete?

A magyar rendőrség központi szerve az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK). Az ORFK irányítása alatt állnak a megyei és helyi rendőrkapitányságok.

Rendőrtisztek avatása a Budai várban

Melyek a legfontosabb rendőri intézkedések?

A rendőr feladata ellátása során bárkit igazoltathat és bárkitől kérhet felvilágosítást. Rendezvényeken, kiemelt helyszíneken ellenőrizheti az oda érkezők ruháját, csomagját. A rendőr köteles elfogni azt, akit tetten érnek bűncselekmény elkövetésekor, aki ellen elfogató parancsot adtak ki, vagy akinek elrendelték az őrizetbe vételét, előzetes letartóztatását, kényszergyógykezelését. Előállíthatja azt, aki nem tudja igazolni magát, vagy akit bűncselekménnyel gyanúsítanak. Körözést rendelhet el, hazugságvizsgálatot alkalmazhat. A közlekedés biztonsága érdekében ellenőrizheti a szabályok betartását, tilalmat, korlátozást vezethet be.

Milyen kényszertő eszközöket alkalmazhat a rendőrség?

A közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében a rendőrök szükséges és arányos mértékben kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak. A rendőrség a következő kényszerítő eszközöket alkalmazhatja: testi kényszerítés, bilincs, sokkoló, gumibot, rendőrkutya, útzár, szigorúan meghatározott esetekben lőfegyver és tömegoszlatás. Mielőtt a rendőr ezeket az eszközöket alkalmazza, mindig köteles figyelmeztetni azt, akivel szemben fellép.

Mit jelent a büntetés-végrehajtás?

A büntetés-végrehajtási szervezet a szabadságelvonással járó büntetések, intézkedések, végrehajtására létrehozott állami, fegyveres rendvédelmi szerv.

Pintér Sándor belügyminiszter látogatása a baracskai börtönben

A büntetés-végrehajtási intézeteket a büntetések és intézkedések jellegére, a végrehajtási fokozatra (pl. fogház, börtön, fegyház), a fogvatartottak életkorára (fiatalkorúak elkülönítése a felnőtt korúaktól), nemére (nők, férfiak külön) és a végrehajtás egyéb körülményei alapján kategorizálhatjuk.