Magyarország a Kárpát- medence szívében helyezkedik el. Magyarország területe 93 036 km², lakossága 9 998 000 fő. Magyarország közigazgatási területi egységeit tekintve a fővárosra és tizenkilenc megyére tagolódik. A főváros 23 kerületből áll. Az országban 3152 város illetve község található.

Magyarország nemzeti zászlója

Mi a különbség állam- és kormányforma között?

Az államforma a hatalom eredetére utal. Magyarország államformáját tekintve köztársaság, amely azt jelenti, hogy a hatalom a néptől ered. Magyarország kormányformája pedig parlamentáris, vagyis a nép a hatalmat választott képviselők útján gyakorolja (ezt másnéven népszuverenitás elvének hívjuk).

Magyarország demokratikus elvek mentén működik, és ez tükröződik a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyában is: a három legfőbb hatalmi ág (a törvényhozó, a végrehajtó hatalom, valamint az igazságszolgáltatás) egymástól függetlenül működik. A felosztás nem engedi, hogy bármelyik ág magához ragadja a hatalmat, és önkényesen alakítsa az ország és a benne élő állampolgárok életét, hiszen a hatalmi ágak azon túl, hogy függetlenül működnek egymástól kölcsönösen ellenőrzik egymás működését. Ezt hívják a fékek és egyensúlyok rendszerének.

Hogyan épül fel a magyar állam?

  A magyar állam legfőbb szervei:
 • törvényhozó hatalom: parlament
 • végrehajtó hatalom: kormány
 • bírói hatalom: bíróságok

Az Országház

  Az állam működésében fontos szerepet játszik:
 • a köztársasági elnök
 • az Alkotmánybíróság
 • az ombudsmanok, vagy más néven országgyűlési biztosok
 • az Állami Számvevőszék
 • a Magyar Nemzeti Bank
 • a Magyar Honvédség
 • a Magyar Ügyészség
 • az önkormányzatok

Mire való az Alaptörvény?

Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.