A jogállamiság alapvető kritériuma, hogy az államhatalomnak meghatározott jogi normák között kell működnie, és ezt az államhatalom által kialakított „önellenőrző-mechanizmusok" működtetésével is elő kell segíteni. Ezt a célt szolgálja az országgyűlési biztos, más néven ombudsman jogintézménye is.

Az ombudsmani hivatal

Hogyan választják meg az országgyűlési biztost és helyetteseit?

Az országgyűlési biztos megválasztására vonatkozó általános szabályokat egyrészt az Alkotmány, másrészt az alapvető jogok biztosáról szóló törvény rögzíti. Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja.

Milyen feladatokat látnak el?

Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. A biztos független, nemzeti megelőző, illetve ellenőrző jogvédelmi mechanizmusként jár el, ha erre nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében kijelölik. Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére.

Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését, és rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól. Felhívja az alapvető jogok biztosának figyelmét a természetes személyek nagyobb csoportját érintő jogsértés veszélyére. Az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását javasolhatja, közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában. Továbbá javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz forduljon.

Az ombudsmani hivatal Budapesten

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését, és rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól. Továbbá felhívja az alapvető jogok biztosának figyelmét a természetes személyek nagyobb csoportját érintő jogsértés veszélyére. Javasolhatja az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását. Közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában, valamint javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz forduljon.