kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 203

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 203

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. május 21.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter /2013. ( ) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet mellékletének tervezett módosítása tartalmazza azon önálló vállalkozói tevékenységeket, amely alapján vállalkozónak kell tekinteni magánszemélyeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az önálló vállalkozók tevékenységeit a rendelettervezet mellékletét képező Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyű szintjén kell azonosítani. A rendelet alkalmazásában továbbra is az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat; az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, magán-állatorvosi tevékenységet, egyéni ügyvédi tevékenységet, egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységet, egyéni közjegyzői tevékenységet, önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatókat és az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt kell tekinteni.

A rendeletmódosítás 2013. július 1-én léphet hatályba.


Az észrevételeket 2013. május 23-ig várjuk az osap@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. május 21.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …./2013. ( ) KIM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.10.) KIM rendelet a statisztikai adatszolgáltatásokban a hazai ipari termék besorolása esetében alkalmazandó adatszolgáltatással kapcsolatban határoz meg szabályokat. A rendelet módosításának tervezete új mellékletet tartalmaz az Ipari Termékosztályozásra (ITO) vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A tervezet a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2012-es évre történő megállapításáról szóló 2012. augusztus 20-i 907/2012/EU bizottsági rendelettel kibővíti azon rendeletek sorát, amelyeknek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza a KIM rendelet.

A tervezett rendeletmódosítás a kihirdetését követő 8. napon léphet hatályba.


Az észrevételeket 2013. május 23-ig várjuk az osap@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. május 21.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …./2013. ( ) KIM rendelete a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsájtja a területi számjelrendszerről szóló KIM rendelet módosítását tartalmazó előterjesztést. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A rendelettervezet a területi számjelrendszerről szóló rendeletben szereplő „Magyar Köztársaság Helynévkönyve” elnevezést „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” címre módosítja. A javaslat értelmében a települések területi számjelei közül kikerül a vállalkozási övezet és új számjelként megjelenik a falusi szállásadás lehetséges helyszínei elnevezés. A tervezet továbbá módosítja a korábbi rendelet 1. és 2. mellékletét is.

A tervezett módosítások a rendelet kihirdetését követő napon lépnek hatályba.


Az észrevételeket 2013. május 23-ig várjuk az osap@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. május 10.

Előterjesztés: 2013. évi … törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról.


Összehangolják az árva művek felhasználására vonatkozó hazai és uniós szabályozást

Az előterjesztés az egyes szellemi tulajdon tárgyú törvények között módosítja a szerzői jogról szóló törvényt, melynek célja az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése, azaz az irányelv rendelkezéseivel összeegyeztethető hazai szabályozás megalkotása. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, melynek tartalma módosulhat, ezért az ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az átültetendő irányelv az olyan szerzői jogi védelem alatt álló alkotások (művek és hangfelvételek) felhasználásának szabályait rendezi, amelyek jogosultja – a felkutatására tett gondos kutatás ellenére – ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik (árva művek). Az irányelv által teremtett szabályozás egységesíti és megkönnyíti az egyes közfeladatokat ellátó intézmények gyűjteményeibe tartozó árva művek digitalizálását és hozzáférhetővé tételét, és az árva művek jogi helyzetének kölcsönös elismerése által lehetővé teszi azok jogszerű, határon átnyúló felhasználását.

Az új szabályok bevezetésével a törvényben meghatározott intézményi kör és a közszolgálati médiaszolgáltató rádió- vagy televízió-szervezet – a gondos jogosultkutatás elvégzését és a kutatás eredményének a saját és az európai nyilvántartásban való rögzítését követően – hatósági engedély megszerzése nélkül felhasználhatja az állománya részét képező árva műveket. A kedvezményezetti körön kívüli felhasználók, illetve az irányelv hatályán kívüli felhasználási módok és műtípusok tekintetében továbbra is szükséges lesz a hatósági engedély megszerzése.

Az előterjesztés egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények - a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló, és a formatervezési minták oltalmáról szóló törvényt is módosítja. A javaslat - a törvényeket érintő technikai és kodifikációs jellegű kiigazításokon túl - meghosszabbítja a szabadalmazási eljárásban az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidőt és megteremti ugyanennek a dokumentumnak a gyorsított (két hónapos határidővel történő) elkészítésének lehetőségét.

Az tervezet továbbá a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényt, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény, és a hagyatéki eljárásról szóló törvény kisebb kiigazítását is tartalmazza.


Az észrevételeket 2013. május 21-ig várjuk a zsofia.bathory@kim.gov.hu és az andras.jokuti@hipo.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. május 7.

Előterjesztés: 2013. évi … törvény a közérdekű bejelentésekről.


Törvényben rögzítik a közérdekű bejelentések kezelését és a bejelentők védelmét

A kormány az átfogó korrupciómegelőzési programjának részeként elkészítette a közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat tervezetét. A törvényjavaslat célja a közbizalom erősítése mellett a közérdekű bejelentések kezelésének hatékonyabbá tétele, a közérdekű bejelentők védelmének megerősítése, a visszaélések számának csökkentése és feltárásuk elősegítése a köz- és magánszférában egyaránt. Emellett fontos szempont volt a szabályozás megalkotásakor az is, hogy lehetőleg a már meglévő és működő jogi megoldásokból építkezzen. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, melynek tartalma módosulhat, ezért az ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A javaslat megteremti annak az Alaptörvényben foglalt alapvető jognak a törvényi szabályozását, hogy bárki egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal fordulhat bármely közhatalmat gyakorló szervhez, valamint összhangba hozza a panaszok és közérdekű bejelentések eddigi, hiányos szabályozását. A tervezet szétválasztja a bejelentés és a közérdekű bejelentés fogalmát, a közérdekű bejelentést a közérdeket súlyosan sértő magatartások, és az ezek bekövetkezésének közvetlen veszélyére vonatkozó információkban határozza meg. A korábbi szabályozáshoz képest változást jelent, hogy mind bejelentő, mind közérdekű bejelentő természetes és jogi személy egyaránt lehet.

A tervezet rögzíti, hogy közérdekű bejelentés megtételére állampolgárságtól függetlenül bárki jogosult akár szóban, akár írásban. A jövőben a közérdekű bejelentéseket az alapvető jogok biztosa által kezelt elektronikus rendszeren keresztül is meg lehetne tenni, amely biztosítja a közérdekű bejelentők személyes adatainak védelmét. A közérdekű bejelentések egy egyedi azonosító szám segítségével nyomon követhetővé és kinyerhetővé válnak a rendszerből. A szolgáltatás ügyfélkapun keresztül lesz elérhető, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében a kormányhivatalok az ügyeik vitelében akadályozott közérdekű bejelentők számára ügysegéd közreműködését biztosítják. Az informatikai rendszert a „Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” európai uniós (ÁROP) projekt keretében építik ki.

Amellett, hogy a törvényjavaslat szerint az alapvető jogok biztosa üzemelteti az elektronikus rendszert és továbbítja a közérdekű bejelentéseket az egyes szerveknek, széles körben vizsgálhatja az állami szervek panasz-, valamint közérdekű bejelentés kezelési gyakorlatát is.

Az új szabályozásban a közérdekű bejelentések rendszere összekapcsolódik az államigazgatási szerveknél formálódó antikorrupciós intézkedésekkel. A közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat az államigazgatási szerveknél az integritás tanácsadók látják el, az ő továbbképzésük idén februárban indult el.

A tervezet szabályozza az adatkezelési szabályokat és közérdekű bejelentők védelmét. Kimondja, hogy közérdekű bejelentőt vagy rá tekintettel mást ezzel összefüggésben nem érhet sem közvetlen, sem közvetett hátrány, így többek között a foglalkoztatása, a munkafeltételek biztosítása vagy a bérezését érintően.

Újdonsága a szabályozásnak, hogy nemcsak a közszféra, hanem a magánszféra antikorrupciós intézkedéseit is támogatja, lehetővé teszi, hogy a szervezetek külön, a közérdekű bejelentések kezelésére szolgáló eljárásrendet alakítsanak ki, illetve ezek fogadására ügyvédekkel megbízási szerződéseket kössenek (bizalmi ügyvéd).

A közérdekű belejelentésekről szóló törvény 2014. január 1-jével léphet hatályba.Az észrevételeket 2013. május 16-ig a korrupciomegelozes@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.

Felhívjuk a véleményezők figyelmét, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét - visszaigazolás küldése, összefoglaló elkészítése és a véleményezők listájának közzététele, valamint utólagos véleményezés céljából - legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a minisztérium a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törli. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást ezen adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni.