kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 203

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 203

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 11.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról.


Részletes szabályok a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésére

A 2015. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) átalakítja a zálogjog szabályozását, ideértve a zálogjogi nyilvántartást is, bevezetve a hitelbiztosítéki nyilvántartást, amely arra szolgál, hogy a benne szereplő zálogjogokról, tulajdonjog-fenntartásról, pénzügyi lízingről, faktoringról a nyilvánosság értesülhessen, és így azok joghatásai harmadik személyek irányában is érvényesülhessenek. A működésével kapcsolatos alapvető szabályokat a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény rögzíti. Az ehhez kapcsolódó miniszteri rendelettervezet megállapítja a hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételének technikai támogatására szolgáló, interneten elérhető, országosan egységes számítástechnikai rendszer működésével kapcsolatos részletes szabályokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A tervezet azokat a részletes szabályokat állapítja meg, amelyek alapján a hitelbiztosítéki rendszer az említett törvényekben meghatározott feladatokat, működési funkciókat képes megfelelően szabályozott keretek között ellátni, biztosítva a nyilvántartás elérhetőségét, a felhasználók számára a rendszer használatát. Szabályozza a tervezet ennek keretében – többek között – a hitelbiztosítéki nyilatkozatok adattartalmát, a hitelbiztosítéki rendszer működtetését, a nyilvántartásból való lekérdezést és a közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton történő adatigénylésének módját, valamint a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért fizetendő költségtérítés összegét és megfizetésének módját.

Az észrevételeket 2014. február 14-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. december 31.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) felhatalmazást adott a minősített adatok védelme szakmai felügyeletéért felelős miniszternek, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében állapítsa meg a Nemzeti Biztonsági Felügyelet azon eljárásait, amelyekért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A rendelettervezet megállapítja a fizetendő díj mértékét és a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével, felhasználásával kapcsolatos szabályokat is. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyes eljárásaiban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló KIM rendelet tervezete a Mavtv.-ben foglalt felhatalmazó rendelkezésnek való megfelelést, és a végrehajtáshoz szükséges azon részletszabályok megalkotását célozza, amelyek biztosítják a Nemzeti Biztonsági Felügyelet – Mavtv.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben megállapított – hatáskörének gyakorlását.

Az észrevételeket 2014. január 6-ig várjuk a kormanyiroda@kim.gov.hu címre.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. december 31.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben (Mavtv.) meghatározott, a minősített adat védelmére alkalmazott termékek vizsgálatának és tanúsításának részletes eljárási szabályait kormányrendelet állapítja meg. Az új szabályozás hatályba lépése a minősített adat védelmét hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszi. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A részletes szabályok a felhasználóknak utat mutatnak a mechanikai és elektronikai védelem feltételeinek a kialakításához. Közvetett hatásként jelentkezik, hogy a vagyonvédelmi célokra felhasználó magánszemélyek és gazdasági társaságok is információt nyerhetnek az egyes termékek gyakorlati használhatóságáról.
A kormányrendelet-tervezet a Mavtv.-ben foglalt felhatalmazó rendelkezésnek való megfelelést, és a végrehajtáshoz szükséges olyan részletszabályok megalkotását célozza, amelyek biztosítják a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a Mavtv. és végrehajtási rendeleteiben foglalt hatáskörének ellátását.

Az észrevételeket 2014. január 6-ig várjuk a kormanyiroda@kim.gov.hu címre.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. december 11.

A tervezet az egyes igazságügyi szakmákra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A közjegyzői és bírósági végrehajtói pályázatok kapcsán a pályázat közzétételére, tartalmára és elbírálására vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket annak érdekében, hogy az eljárások gördülékenyen kerüljenek lebonyolításra. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel feltételeinek módosítása azt célozza, hogy a feltételrendszer összhangban legyen a különböző kapcsolódó jogterületek szabályaival.

Az észrevételeket 2013. december 13-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címre.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. december 3.

Tervezet: egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló KIM rendeletről.

Az észrevételeket december 7-én munkaidő végéig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu email címen.