kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 349

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 349

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 25.

A tervezet célja a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaival szemben indított kártérítési eljárások során a hatályos miniszteri rendeleti szabályozásnak a szakértő igénybevételére vonatkozó szabályozással való kiegészítése, összhangban a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályokkal.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaival szemben indított kártérítési eljárások során felmerülhet – a károkozási felelősség megállapítása, a kár mértékének meghatározása érdekében – igazságügyi szakértő igénybevételének szükségessége, ugyanakkor a hatályos jogi szabályozás nem szabályozza a szakértő bevonásával összefüggő költségek viselésének rendjét, ezért azt minden esetben a fegyveres szerv viseli.

A szabályozásbeli hiányosság megszüntetése, valamint a szakértő bevonására irányadó szabályozás vonatkozó törvényi rendelkezésekkel való összhangjának megteremtése érdekében vált szükségessé a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása.

A tervezet a fentieken túl tartalmazza az egyszerűsített eljárásra vonatkozó szabályokat, a kártérítési eljárás felfüggesztésének eseteit, továbbá szabályozást ad arra az esetre, amikor egy adott fegyveres szervnél a károkozást követően a károkozásért felelősnek tartott személy vagy az eljárás alá vont személy szolgálati helye megváltozik.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 10.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet lefoglalással kapcsolatos szabályainak módosításáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 24.

A közterületek rendje és a közbiztonság megteremtése érdekében szükséges lehetővé tenni, hogy egyes, a közterületek tisztaságát és rendjét érintő szabálysértések esetében az eljárás során lefoglalt dolgok az értékesítés megkísérlése nélkül megsemmisíthetők legyenek. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény jelenleg is biztosítja a lefoglalt dolgok értékesítését vagy megsemmisítését, meghatározott feltételek esetén.

A belügyminiszteri rendelet módosítása az e törvény által rendelt keretek összehangolt és célszerű, ám szűk körben alkalmazható végrehajtására ad részletes iránymutatást arra az esetre, ha a fenti szabálysértésekkel összefüggésben lefoglalt, meghatározott dolgok a közterületek rendeltetésszerű használatát akadályozzák, illetve azok tárolása, őrzése nem lehetséges vagy költséges lenne, továbbá, ha azokra senki nem tart igényt.

A belügyminiszteri rendelet a közterület tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a közterület rendjének és biztonságának fenntartása érdekében a megsemmisítés során közreműködjön.

A véleményezés végső határideje: 2014. február 27.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 18.

A véleményezés végső határideje: 2014. február 20.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 17.

A véleményezés végső határideje: 2014. február 19.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló Korm. r.

Belügyminisztérium, 2014. február 12.

Az árvizek levezetését szolgáló nagyvízi medrek használatára vonatkozó hatályos szabályozás szinte gyakorlatilag teljes tiltást tartalmaz azon a területen, amelyre árvíz esetén a folyó kiárad (nagyvízi mederre) és teljességgel kizárja a szakmai mérlegelés lehetőségét. Az előterjesztés új elemként szakmai számításokkal kijelölt zonációt vezet be a legszigorúbb tiltástól az enyhébbig, de mindenképpen vízügyi szakmai hozzájáruláshoz kötötten. Az előterjesztés lehetővé teszi, hogy szigorú feltételekhez és mérlegeléshez kötve ideiglenes védművekkel továbbra is meg lehessen védeni arra alkalmas és érdemes területeket. Emellett a tervezet tartalmazza a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokat.

A véleményezés végső határideje: 2014. február 14.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.