kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 349

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 349

Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. március 24.

A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdése szerint az irányelv előírásait a tagállamoknak 2014. június 2-ig kell átültetni a nemzeti jogszabályokba.

Az irányelv a szabálysértési és a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló tájékoztatást írja elő. Fogva lévő terhelt, illetve eljárás alá vont személy esetében a tájékoztatást írásban kell megadni. A büntető, illetve a szabálysértési eljárás során gyakorolható jogok jellemzően megjelennek a nemzeti jogszabályokban, azonban annak külön kimondása szükséges, hogy e jogokról írásban is tájékoztatást kell adni, a fogvatartott anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven. Emellett jogszabályban nevesítetten biztosítani kell, hogy a szabálysértési eljárásban gyakorolható jogokról a szabadlábon lévő eljárás alá vont személyt a bírósági és a rendőrség előkészítő eljárásában külön tájékoztassa a bíróság, hatóság.

Jelen előterjesztés a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet fentiek szerinti módosítását tartalmazza.

A véleményezés végső határideje: 2014. április 4.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. március 24.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 28.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. március 18.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 133. § (3) bekezdése szerint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagjai, az országgyűlési őrök kényszerítő eszközként testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, útzárat, megállásra kényszerítést, lőfegyvert a Rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint alkalmazhatnak. 2013. januári megalakuláskor az Országgyűlési Őrség részére – az Ogytv. 131. §-a figyelembevételével – a Készenléti Rendőrség által rendszeresített kényszerítő eszközök kerültek átadásra. A napi munkavégzés és a folyamatos szolgálatellátás során a kényszerítő eszközök elhasználódnak, sérülnek, a szavatossági idejük lejár, így a jövőben ezen eszközök pótlása, illetve új termékek beszerzése indokolt. Erre figyelemmel az Ogytv.-be beillesztésre került egy felhatalmazás, annak érdekében, hogy az Országgyűlési Őrségnél a kényszerítő eszközök rendszeresítése szabályozott keretek között, jogszabályban meghatározott szakmai követelmények és eljárási szabályok mellett történhessen.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2014. évi XIV. törvény 69. §-a 2014. április 1-jei hatálybalépéssel kiegészíti az Ogytv. 143. § (5) bekezdését az új felhatalmazó rendelkezéssel. Ezen rendelkezés értelmében felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy a házelnök véleményének kikérésével rendeletben szabályozza az Országgyűlési Őrség által használt kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó szakmai követelményeket és eljárási szabályokat, valamint a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusát, fajtáját. A tervezet ezen miniszteri rendeletet alkotja meg.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 21.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség ruházati szabályzatáról szóló miniszteri rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. március 6.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 116. §-a rendelkezik arról, hogy a hivatásos állomány (az alapfelszerelési ellátmány kiadását követően) évente ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult, melynek összege a mindenkori illetményalap 250 %-a és amely természetben is kiadható. A Hszt. 116. § (3) és (4) bekezdése alapján a ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét a miniszter állapítja meg, továbbá a hivatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellátmány terhére a miniszter által meghatározott mértékben köteles a ruházat költségeit fedezni. A tervezet ezen rendelkezéseket állapítja meg. A rendeletet – a Hszt. 342/A. §-a és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontja alapján – a rendészetért felelős miniszter adja ki, a házelnök véleményének kikérésével.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 14.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az ittasság ellenőrzése érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 26.

Az ittasság ellenőrzése érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezetének célja a rendőri intézkedések során a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenlétének vizsgálata – azaz az ittasság ellenőrzése – érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos egységes végrehajtási szabályok megalkotása. Jelenleg ezen szabályokat részben a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet, részben az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás tartalmazza. A tervezet alapvetően a hatályos szabályozást alapul véve teremti meg az egységes jogszabályi szintű szabályokat, tartalmát tekintve a hatályos szabályokat lényegében megtartva, azokon csak néhány ponton változtatva.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 5.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.