kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 349

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 349

A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás részletes szabályairól szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 27.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2014. január 1-jétől hatályos rendelkezései a szabálysértési elzárással sújtható szabálysértések, illetve a fiatalkorúak által elkövetett cselekmények esetében lehetővé teszi a szabálysértési ügyekben a közvetítői eljárás lefolytatását. Eredményes közvetítői eljárás esetén a sértett jóvátételben részesül, az eljárás alá vont személy pedig mentesül a szabálysértési felelősségre vonás alól.

A rendelet a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás, a lefolytatott közvetítői megbeszélés, valamint a közvetítői eljárás befejezéséhez, a teljesítés ellenőrzéséhez kapcsolódó közvetítői tevékenység részletes szabályait rögzíti.

A véleményezés végső határideje: 2013. december 2.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 26.

A tűzoltó gépjárműveknek a katasztrófák megelőzése és a beavatkozás hatékonysága érdekében számos különleges műszaki követelménynek kell, hogy megfeleljenek. Az Euro 6 motor bevezetésével összefüggő műszaki tartalom azonban ezeknek a követelményeknek nem felel meg, az ellentétes a tűzoltástechnikai üzem követelményeivel. Ezért a tűzoltó gépjárművek speciális alkalmazására tekintettel a gyártás a hatályos európai uniós szabályozástól eltérő feltételekkel kell, hogy jelenleg megvalósuljon. A tervezet módosítás célja az eltérés lehetőségének biztosítása.


A véleményezés végső határideje: 2013. december 2.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló Korm. rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 26.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 2014. március 15-én lép hatályba. A hatálybalépésre tekintettel előkészítésre kerültek mindazon törvénymódosítások, amelyek biztosítják, hogy a hatályos joganyag összhangba kerüljön az új Ptk. rendelkezéseivel.

A tervezet rendelkezései között alapvetően technikai jellegű módosítások találhatóak.
Továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló kormányrendelet módosításának eredményeként a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sír megkülönböztetett megjelölése lehetővé válik.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet módosítása az új Ptk.-val való összhang megteremtésén túl, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletnek, az új OKJ szerinti képzéseknek való megfelelést, továbbá a norma pontosítását tartalmazza.

Továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításának következtében – a törvénymódosítás elfogadása esetén – szükséges a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése.

A véleményezés végső határideje: 2013. november 29.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 25.

A katasztrófavédelmi besorolási rendszer minden veszélyeztető tényezőt (természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyek) figyelembe véve három veszélyességi osztályt határoz meg, amely valamelyikébe kerültek a települések besorolásra. Az I. besorolási osztályban szerepelnek a legveszélyeztetettebb települések. Az új sorolási rend alapján első ízben a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet sorolta a településeket.

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, 2013-ban felülvizsgálatra került. A veszélyeztető hatások, a veszély bekövetkezése valószínűségének változása miatt szükséges volt egyes települések valós veszélyeztetettségnek megfelelő újbóli osztályba sorolása.

A véleményezés végső határideje: 2013. november 27.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 22.

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításának célja, hogy a tűzvédelmi tervezői tevékenység 2014. január 1-jétől is a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével kerüljön szabályozásra.

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatására, valamint a tűzvédelmi tervezők továbbképzésére vonatkozó szabályok megállapítása a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) rendelkezéseinek figyelembevételével történt. Az R1.-R2.-t 2014. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. Emiatt szükséges az R. módosítása. Emellett a módosítás lehetővé teszi, hogy azok a tűzvédelmi tervezők, akik jelenleg még megfelelő felsőfokú szakmai képesítéssel nem rendelkeznek - a tűzvédelmi tervezői tanfolyam elvégzése és a vizsga eredményes letétele után - 2016. december 31-ig tűzvédelmi dokumentációt készítsenek.

A véleményezés végső határideje: 2013. november 25.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.