kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 162

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Pályázatok
Találatok: 162

Szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatás

Belügyminisztérium, 2013. augusztus 22.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít – egyebek mellett – a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására.
A támogatást differenciált módon azon települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 15 000 forintot.
A támogatás alapja a települési önkormányzatnál ténylegesen figyelembe vett beszámítás összege, mértéke 25% és 100% között változik a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése alapján.

Támogatást biztosít továbbá a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez.
A 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet 1. § b) pontja alapján nyújtandó támogatásra azon 3000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok pályázhattak, amelyek területén korábban a MIK által fenntartott köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadások keletkeztek.

A számított támogatást, valamint a pályázatok alapján megítélt működtetési támogatásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az Európai Migrációs Hálózat pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

Belügyminisztérium, 2013. augusztus 15.

Az Európai Migrációs Hálózatot (EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó szakpolitika-meghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Az Európai Migrációs Hálózat 2013-ban elkészítendő egyik tanulmányának címe: "Migrant access to social security and healthcare: policies and practice" (A migránsok társadalombiztosítási és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése: szakpolitika és gyakorlat), melyet egy előre megadott specifikáció alapján kell elkészíteni.

A pályázat benyújtására 2013. augusztus 28-ig van lehetőség, a jelentkezést az emh@bm.gov.hu e-mail címre várjuk, szakmai önéletrajz és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány) egyidejű csatolásával.

Az Európai Migrációs Hálózat pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

Belügyminisztérium, 2013. május 24.

Az Európai Migrációs Hálózatot (a továbbiakban: EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Az Európai Migrációs Hálózat 2013-ban elkészítendő egyik tanulmányának címe: „Identification of victims of trafficking in human beings in international protection procedures and forced return procedures”, (Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során), melyet egy előre megadott specifikáció alapján kell elkészíteni.

A pályázat benyújtására 2013. június 20-án 12.00 óráig van lehetőség az emh@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány) egyidejű csatolásával.

Az Európai Migrációs Hálózat pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

Belügyminisztérium, 2013. május 9.

Az Európai Migrációs Hálózatot (a továbbiakban: EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Az Európai Migrációs Hálózat 2013-ban elkészítendő egyik tanulmányának címe: ’The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States’ (A különböző tagállamok befogadó létesítményi rendszere menedékkérők számára), melyet egy előre megadott specifikáció alapján kell elkészíteni.

A pályázat benyújtására 2013. május 30. 12:00 óráig van lehetőség az emh@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány) egyidejű csatolásával.

Idősbarát Önkormányzati Díj 2013

Belügyminisztérium, 2013. április 8.

A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva, elektronikusan és egy nyomtatott példányban tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani.

Cím:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
(A pályázat személyesen nem nyújtható be!)
Kérjük, a borítékon az „Idősbarát Önkormányzat Díj” feliratot feltüntetni szíveskedjenek.

Elektronikus cím:
idosbarat@emmi.gov.hu

A postára adás és az elektronikus benyújtás határideje: 2013. június 5. (szerda) 24.00 óra.