kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 349

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 349

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2013. december 10.

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben pillanatnyilag rögzített képzési követelmények nem állnak összhangban egyrészt a nemzeti felsőoktatásról és a szakképzésről szóló törvényekben, másrészt az Országos Képzési Jegyzékben foglalt előírásokkal, amennyiben nem nevesítenek egyes, a jogszabályban meghatározottakkal egyenértékű szakértelmet garantáló szakképesítéseket (pl. a „Fegyverműszerész”, illetve a „Fegyvertechnikus” megnevezésű szakképesítéseket).

Figyelemmel arra, hogy a Kr. által a fegyver gyártását, forgalmazását, illetve javítását végző személyekkel szemben támasztott képesítési követelmények maradéktalan érvényesülését nem csupán a jogszabályban pillanatnyilag nevesített szakképesítések szavatolhatják, indokolt a normaszövegből jelenleg hiányzó Fegyverműszerész és Fegyvertechnikus szakképesítések elfogadható szakképesítésként történő megjelenítése.

A véleményezés végső határideje: 2013. december 17.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló Kormányrendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2013. december 4.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 38. §-ában foglaltakra tekintettel fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a Kormány engedélye alapján történhet.

Az előirányzat-átcsoportosítások az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Az Információs Hivataltól a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz vezényelt személy 2012. december és 2013. június 15. közötti időszakban kifizetett illetménykiegészítés különbözet és járulékainak rendezése érdekében a két fejezet között előirányzat-átcsoportosítás szükséges. A felek az átadás-átvétel költségvetési feltételeit megállapodásban rögzítették.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságától (továbbiakban: NAV BF) a Készenléti Rendőrséghez (továbbiakban: KR) vezényelt három fő részére a vezénylés időtartamára (öt és fél hónap) a NAV BF által kifizetett, részére a KR által megtérítendő illetménykiegészítés különbözet és járulékainak rendezése érdekében a két fejezet között előirányzat-átcsoportosítás szükséges. A felek az átadás-átvétel költségvetési feltételeit megállapodásban rögzítették.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Külügyminisztérium között 2007. július 10-én létrejött 322/864-006/2007. ikt. számú megállapodásban foglaltak megvalósítása céljából, a 2010. december és 2013. november közötti időszak kiadásainak rendezése érdekében egyszeri jelleggel szükséges a két fejezet közötti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtása.

A véleményezés végső határideje: 2013. december 6.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2013. december 4.

A véleményezés végső határideje: 2013. december 6.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 28.

Egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. r. módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2013. november 28.

A létfontosságú rendszerekre vonatkozó általános szabályokat a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, és a végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet határozta meg. Ezen általános szabályokon túl, speciális végrehajtási szabályok megalkotása szükséges a különböző ágazatok, alágazatok vonatkozásában. A rendvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények nélkülözhetetlenek a társadalom hatékony működéséhez. Beazonosításuk, kijelölésük az előterjesztésben foglalt rendelettervezet útján biztosítható. A rendelettervezetben meghatározásra kerül az ágazati kijelölő és ágazati javaslattevő hatóság, a kijelöléshez szükséges ágazati kritériumrendszer, valamint a biztonsági összekötő személyre vonatkozó képesítési követelmény.

A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásának hatósági engedélyezésére irányuló másodfokú eljárás során is érvényesülnie kell a rendőrszakmai szempontoknak, ezért szükséges a másodfokú eljárás során közreműködő szakhatóság kijelölése.

A véleményezés végső határideje: 2013. november 29.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.