kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 567

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Találatok: 567

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 12.

Előterjesztés: egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról.


Letisztultabb, átláthatóbb szabályok a cégjogban és a civil eljárásjogban is

Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló KIM rendelet tervezete a Ptk. gördülékeny hatálybalépését szolgálja és egyes, az elmúlt időszakban felmerült igazságügyi tárgyú rendeletek módosításával összefüggő feladatokat valósítja meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A rendelettervezet az egyes törvényeknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításairól szóló törvény és az új Ptk. Jogi személy Könyvének rendelkezéseire tekintettel pontosítja a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban használandó nyomtatványokat, és rendeleti szinten illeszti be a jogrendszerbe a felülvizsgált szerződésmintákat.

A tervezet egy új, a korábbinál jóval letisztultabb, átláthatóbb és egy objektívebb elbírálást lehetővé tevő szabályozást teremt a jogi szakvizsgát megelőző kötelező joggyakorlati idő számításában, illetve a joggyakorlati időként beszámítható foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatban a gyakorlati tapasztalatok tükrében és az ellentmondások kiküszöbölése érdekében. Emellett a tervezet egyértelművé teszi a szakvizsga lefolytatásának szabályait is.


Az észrevételeket 2014. február 14-ig a CGKFO@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Statisztikai adatgyűjtések

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 12.

1. A „Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységről” című adatgyűjtés 2013. évi táblái
2. A „Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységről” című adatgyűjtés 2013. évi táblái alapján készült szöveges elemzés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 11.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról.


Részletes szabályok a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésére

A 2015. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) átalakítja a zálogjog szabályozását, ideértve a zálogjogi nyilvántartást is, bevezetve a hitelbiztosítéki nyilvántartást, amely arra szolgál, hogy a benne szereplő zálogjogokról, tulajdonjog-fenntartásról, pénzügyi lízingről, faktoringról a nyilvánosság értesülhessen, és így azok joghatásai harmadik személyek irányában is érvényesülhessenek. A működésével kapcsolatos alapvető szabályokat a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény rögzíti. Az ehhez kapcsolódó miniszteri rendelettervezet megállapítja a hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételének technikai támogatására szolgáló, interneten elérhető, országosan egységes számítástechnikai rendszer működésével kapcsolatos részletes szabályokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A tervezet azokat a részletes szabályokat állapítja meg, amelyek alapján a hitelbiztosítéki rendszer az említett törvényekben meghatározott feladatokat, működési funkciókat képes megfelelően szabályozott keretek között ellátni, biztosítva a nyilvántartás elérhetőségét, a felhasználók számára a rendszer használatát. Szabályozza a tervezet ennek keretében – többek között – a hitelbiztosítéki nyilatkozatok adattartalmát, a hitelbiztosítéki rendszer működtetését, a nyilvántartásból való lekérdezést és a közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton történő adatigénylésének módját, valamint a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért fizetendő költségtérítés összegét és megfizetésének módját.

Az észrevételeket 2014. február 14-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Közbeszerzések

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 6.

Közbeszerzési eljárás során kötött, közérdekű adatnak minősülő szerződések:

A közbeszerzési eljárás eredményeként (az intézményi vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve az alapok terhére) megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja.

Pályázat a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ főigazgatói beosztás ellátására

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. január 29.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ főigazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására.