kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 567

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Találatok: 567

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Statisztikai adatgyűjtések

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 24.

OSAP 1622: Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer 2013. II. féléves adatai

OSAP 1622: Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer 2013. éves adatai

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 21.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól.


Szabályozás a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására

Az új Polgári Törvénykönyv március 15-i hatálybalépése szükségessé tette egy olyan rendelet megalkotását, amely részletesen szabályozza a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartását. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A 2014. március 15-én hatályba lépő Polgári Törvénykönyv (Ptk.) Családjogi Könyve a házassági vagyonjogi szerződések szabályozásánál egyrészről a korábbi szabályozáshoz hasonlóan rendelkezik arról, hogy a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, másrészről létrehozza a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartását. A Ptk. a Kötelmi jogi Könyvében a házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel azonos szabályt vezet be az élettársi vagyonjogi szerződések érvényessége és nyilvántartása tekintetében is.

A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól jogszabálytervezet az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény felhatalmazása alapján tartalmazza azokat a részletes szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a közjegyzők a nyilvántartás vezetése során el tudják látni a törvényekben meghatározott feladataikat. Emellett tartalmazza az informatikai rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi rendelkezéseket is.


Az észrevételeket a 2014. február 27-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címen.


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 20.

Előterjesztés: egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról


Változnak egyes igazságügyi rendeletek az új Ptk. hatálybalépésével

Módosulnak egyes, az igazságügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése kapcsán. Emellett a jogrendszer koherenciájának megőrzése érdekében, egyes törvényi módosításokra tekintettel és uniós irányelv átültetése miatt szükséges egyéb rendeletek módosítása is. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés még tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A jogszabálytervezetben szereplő módosítások többsége a Ptk. fogalomrendszerének történő megfelelést szolgálja, így például a magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosításával a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyekre irányadó igazolási szabályokat állapítja meg, illetve definiálja a rendeletben alkalmazott hozzátartozó-fogalmat. A tervezet a választási eljárásról szóló törvénnyel összefüggésben módosítja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletet. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet módosításai részben a Ptk. miatt váltak szükségessé, részben technikai jellegűek.

A büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeletek tervezett módosítása főként a Ptk. miatt bekövetkező törvénymódosításokhoz kívánja a rendeleti szabályozást igazítani. A jogszabálytervezet továbbá pontosítja a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló IM rendeletet a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében.

Módosítja a tervezet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló BM rendeletet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteket az új Ptk. hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben.


Az észrevételeket február 21-én munkaidő végéig a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címen várjuk.


peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Statisztikai adatgyűjtések

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 17.

1. Kitöltési útmutató „A területi államigazgatási szervek és államigazgatási szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai” című 2013-es adatgyűjtés űrlapjának kitöltéséhez

2. Űrlap „A területi államigazgatási szervek és államigazgatási szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai” című 2013-es adatgyűjtéshez

Jogi szakreferensi álláspályázat

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 17.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Alkotmányjogi Főosztályon jogi szakreferens munkakör betöltésére.