kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 1887

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Jogszabálytervezetek
Találatok: 1887

A 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet lefoglalással kapcsolatos szabályainak módosításáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 24.

A közterületek rendje és a közbiztonság megteremtése érdekében szükséges lehetővé tenni, hogy egyes, a közterületek tisztaságát és rendjét érintő szabálysértések esetében az eljárás során lefoglalt dolgok az értékesítés megkísérlése nélkül megsemmisíthetők legyenek. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény jelenleg is biztosítja a lefoglalt dolgok értékesítését vagy megsemmisítését, meghatározott feltételek esetén.

A belügyminiszteri rendelet módosítása az e törvény által rendelt keretek összehangolt és célszerű, ám szűk körben alkalmazható végrehajtására ad részletes iránymutatást arra az esetre, ha a fenti szabálysértésekkel összefüggésben lefoglalt, meghatározott dolgok a közterületek rendeltetésszerű használatát akadályozzák, illetve azok tárolása, őrzése nem lehetséges vagy költséges lenne, továbbá, ha azokra senki nem tart igényt.

A belügyminiszteri rendelet a közterület tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a közterület rendjének és biztonságának fenntartása érdekében a megsemmisítés során közreműködjön.

A véleményezés végső határideje: 2014. február 27.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Honvédelmi Minisztérium- Jogszabálytervezet

Honvédelmi Minisztérium, 2014. február 21.

Rendelettervezet a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről.

Közigazgatási egyeztetés alatt.
véleményezési határidő: 2014. 02.28.
joko@hm.gov.hu

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos rendelet tervezete

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014. február 21.

Jogszabálytervezet

Véleményezési határidő: 2014. március 11.
Véleményezési cím: miklosne.sinka@emmi.gov.hu

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 21.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól.


Szabályozás a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására

Az új Polgári Törvénykönyv március 15-i hatálybalépése szükségessé tette egy olyan rendelet megalkotását, amely részletesen szabályozza a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartását. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A 2014. március 15-én hatályba lépő Polgári Törvénykönyv (Ptk.) Családjogi Könyve a házassági vagyonjogi szerződések szabályozásánál egyrészről a korábbi szabályozáshoz hasonlóan rendelkezik arról, hogy a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, másrészről létrehozza a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartását. A Ptk. a Kötelmi jogi Könyvében a házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel azonos szabályt vezet be az élettársi vagyonjogi szerződések érvényessége és nyilvántartása tekintetében is.

A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól jogszabálytervezet az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény felhatalmazása alapján tartalmazza azokat a részletes szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a közjegyzők a nyilvántartás vezetése során el tudják látni a törvényekben meghatározott feladataikat. Emellett tartalmazza az informatikai rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi rendelkezéseket is.


Az észrevételeket a 2014. február 27-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címen.


Egyes szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításának tervezete

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014. február 21.

Jogszabálytervezet

Véleményezési határidő: 2014. február 26.
Véleményezési cím: peter.kecskes@emmi.gov.hu.hu