A Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárságot Szatmáry Kristóf vezeti. Az államtitkárság kiemelt belgazdasági feladata a hazai és a Kárpát-medencei kis- és középvállalkozások vállalkozásfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a vállalkozásfejlesztési programok hatékonyságának nyomon követése, az iparstratégiai irányelvek kialakítása, továbbá az otthonteremtéssel, a lakáshoz jutási esélyek és a lakhatási körülmények javításával kapcsolatos kormányzati szándék megvalósítása, építésgazdaság területén az építőiparban működő kkv-k gazdálkodási biztonságának és jogbiztonságának megerősítése.

Az államtitkárság  a kereskedelem területén közreműködik a hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiák előkészítésében és megvalósításában. Felügyeli a miniszter kereskedelempolitikával és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatait.

Az államtitkárság további feladata a honvédelemről, illetve a katasztrófák elleni védekezésről szóló jogszabályokból eredő, a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és biztonságos működése tervezésével, a kritikus infrastruktúra védelmével és a terrorizmus elleni védekezéssel kapcsolatos, valamint a NATO- és az EU-tagságból adódó védelemgazdasági és védelemkoordinációs tárcafeladatok ellátása.

A gazdaságszabályozásért felelős államtitkárnak a külgazdaságért való felelőssége körében egyik elsődleges feladata a magyar gazdaság általános és külgazdasági érdekeinek érvényesítése a kétoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén, a magyar export lehetőségeinek bővítése, valamint a magyar külgazdaság-politika célkitűzéseinek képviselete. Ezen túl az államtitkárság feladatkörébe tartozik a gazdaságdiplomáciai tevékenység szervezése, különös tekintettel a külgazdasági szakdiplomata hálózatra, valamint a külgazdasági eszközrendszer korszerűsítésére és működtetésére, az együttműködések koordinációjára, a minisztérium külgazdasági kapcsolataihoz szükséges információk biztosítására és terjesztésére.

A magyar gazdaság fejlődéséhez, egyensúlyának biztosításához az államtitkárság elősegíti a szükséges működőtőke-beáramlást, ösztönözi a magyar tőkeexportot. A haditechnikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó ellentételezési ügyek irányítása, gazdaságpolitikai koordinációja szintén a főbb feladatok közé tartozik, ahogyan a magyar külgazdasági stratégia megvalósításának koordinációja is.

Az államtitkársághoz tartozik a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet létrehozásával kapcsolatos stratégia és programok elkészítése, működtetése, különösen a határ menti infrastruktúra-fejlesztés, az üzleti együttműködés elősegítése és az egységes szakképzés kialakításának területén. Mivel a magyar gazdaság szempontjából kiemelten fontos az ország közvetlen szomszédaihoz kötődő gazdasági kapcsolatok erősítése, ezért az államtitkárság elősegíti a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok fejlesztését, megszervezi a magyar kkv-k nemzetköziesítését célzó bilaterális és uniós finanszírozású programok, projektek kidolgozását, ellátja a határon túli magyarság gazdasági integrációjával összefüggő szakmapolitikai feladatok koordinálását.