Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.). Az Étv. módosítása 2014. december 31-ig a 300 m2 feletti kereskedelmi építmények létesítésének, illetve bővítésének a korlátozására irányul, amely korlátozás alól a kereskedelemért felelős nemzetgazdasági miniszter adhat felmentést.

Tájékoztató

Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a felmentésre irányuló kérelmeket 1 példányban a Korm. rendeletben meghatározott mellékletekkel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott 3.000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátva, a nemzetgazdasági miniszter részére, a Nemzetgazdasági Minisztérium 1369 Budapest, Pf. 481 címre lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Kereskedelmi építmény felmentési kérelem.”

Elérhetőség: [[[xwhRb3GN3ZXR2LnRpdGthcnNhZ0BuZ20uZ292Lmh1]]]

A felmentési kérelmet a lap jobbszélén a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárság)