A januári több mint 6 százalékos bővülés után februárban is folytatódott hazánk ipari termelésének növekedése, amely már 8,1 százalékkal haladta az egy évvel korábbi értéket. A kedvező teljesítményhez legnagyobb mértékben a járműgyártás járult hozzá, de az ipari termelés egészséges szerkezetű növekedését mutatja, hogy a feldolgozóipar 13 alágából tízben is termelésbővülést regisztráltak.

A KSH adatai alapján 2014. februárban az ipar nemzetgazdasági ágai közül a járműgyártás 26,6 százalékkal növekedett, a közúti gépjármű gyártása pedig több mint 40,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Figyelemreméltó növekedés volt tapasztalható a bányászat termelésében is, amely 7,1 százalékkal bővülést mutatott. A feldolgozóipar 9,7 zázalékos növekedéssel folytatta kiemelkedő teljesítményét februárban is. Az év első két hónapját tekintve a feldolgozóipar termelékenysége 6,7 százalékkal növekedett, míg a járműgyártásé 18,1 százalékkal.

2014 februárjában az ipari termelés mindegyik régióban bővülést mutatott. A nyugat-dunántúli és a dél-alföldi régió termelése bővült a legnagyobb mértékben, itt több mint 19 százalékos növekedést mértek. Megyei bontást illetően Győr-Moson-Sopron megye ipari teljesítménye kiemelkedő, 26 százalékos növekedést ért el. E megyében az év első két hónapjában 31 százalékos az ipari termelés bővülése 2013. január-februárhoz viszonyítva. Bács-Kiskun megyében azonban még jelentősebb, 30 százalékos az ipar növekedése, amely az első két hónapot tekintve ugyancsak 20 százalék fölött van az autóiparnak köszönhetően.

Hazánk ipari exportja is folytatta növekedését idén februárban, több mint 11 százalékkal bővült. Az exportunk növekedéséhez nagyban hozzájárult a járműgyártás, amelynek feldolgozóiparon belüli részesedése meghaladja a 28 százalékot.

Az ipari növekedés folytatódó erősödését vetíti előre, hogy a KSH által megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése 17,3 százalékkal nőtt 2013 februárjához viszonyítva. Az elmúlt időszak adatai azt bizonyítják, hogy a korábbi évek ipart élénkítő politikája tartósan megalapozta a növekedést exportunk és ipari termelésünk további erősödéséhez.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)