Kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban a mikro, kis- és középvállalkozások, hiszen a működő összes vállalkozásból 99,9%-ot ez a szektor képvisel. Ezen vállalkozások az üzleti szférában foglalkoztatottak 73,8%-ának biztosítanak munkát. A bruttó hozzáadott értéknek több mint a felét állítják elő. Annak érdekében, hogy a kkv-k szerepe a gazdaságban erősödjön, működési feltételeik javuljanak, a főosztály előkészíti a kkv-fejlesztést érintő kormányzati döntéseket, koordinálja a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati stratégia végrehajtását, nyomon követését.

- Megvizsgálja a kkv-k üzleti környezetét akadályozó feltételrendszert és javaslatot tesz azok megszüntetésére.

- A vállalkozásfejlesztési programok hatékonyságának nyomon követése érdekében kialakítja és irányítja a kkv monitoring rendszert.

- Előkészíti a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos jogi szabályozást.

- Működteti a Vállalkozásfejlesztési Tanácsot, és az általa létrehozott munkabizottságokat.

- Koordinálja és kialakítja a kkv-k működéséhez szükséges pénzügyi konstrukciókat.

- Elkészíti a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló országgyűlési jelentést.

- Részt vesz a közösségi szintű kis- és középvállalkozás-fejlesztési programok (Small Business Act, Európai Vállalkozás Díj, Európai KKV Hét) kapcsolatos feladatok hazai ellátásában.