A Főosztály feladata az áruk, termékek forgalomba hozatalának, létesítésének, üzemeltetésének műszaki- és biztonsági követelményeinek szabályozása, a termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölése az EU-ba történő bejelentése.

- Ellátja a Nemzeti Akkreditáló Testület, a Magyar Szabványügyi Testület törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

- Működteti a Nemzeti Minőségi Díj, a regionális minőségi díjak és az IIASA-Shiba Díj bizottságokat.

- Gondoskodik az „Ipari park” és a minősített ipari park címpályázatok előkészítéséről, a döntés-előkészítésről és a döntések végrehajtásáról.

- Európai Uniós feladati körében vezeti és működteti az áruk szabad áramlása EKTB munkacsoportot, a G7 áruk szabad áramlása tanácsi munkacsoporttal kapcsolatosan előkészíti és koordinálja a tárgyalási álláspontokat.

- A főosztály ellátja a gazdaság védelmi felkészítésével és mozgósításával, valamint a védelmi célú tartalékolással kapcsolatos feladatokat. Koordinálja a gazdaság működése szempontjából létfontosságú infrastruktúrák és erőforrások védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását. Részt vesz az ágazat védelmét biztosító kormányzati és nemzetközi szervezetek munkájában.

Az építésgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepe jelentős mind a bruttó nemzeti össztermék (GDP) előállításában, mind pedig a foglalkoztatás szempontjából; teljesítménye döntően befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, továbbá jelentős hatása van az ország lakosságának egészségi állapotára, hazánk turisztikai vonzerejére és környezetünkre is. A munkaerő rugalmassága, mobilitása és hatékonysága, valamint a vállalatok termelékenysége a megfelelő kialakítású és elhelyezkedésű épületek minőségének és elérhetőségének függvénye.