A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - összhangban a Tanács 1989. december 21-i, a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről szóló 89/666/EGK irányelvével, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodással - a nemzetgazdasági miniszter a számviteli törvény 154/A. §-a (2) bekezdésének megfelelő államok listáját jelen közleményben teszi közzé.

A számviteli törvény 154/A. §-a (2) bekezdésének megfelelő államok

  • Izlandi Köztársaság
  • Liechtensteini Nagyhercegség
  • Norvég Királyság

 

(Nemzetgazdasági Minisztérium)