A Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságot Dr. Szabó Erika vezeti. Az államtitkárság ellátja a 2010. szeptember 1-jétől ismételten felálló megyei közigazgatási hivatalok útján a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének szakmai irányítását, valamint előkészíti a közigazgatási hivatalok működésével kapcsolatos jogszabályokat.

Az államtitkárság kiemelt feladatai közé tartozik a közigazgatási hatósági eljárási szabályok egyszerűsítésével az állampolgárokat sújtó bürokratikus eljárások csökkentése, az adminisztratív terhek mérséklése. Az államtitkárság szervezi és irányítja a 2011. január 1-jétől felálló kormányhivatalokkal kapcsolatos tervezési és szabályozási feladatokat, valamint részt vesz a „Kormányablakok” (egységes ügyfélszolgálati rendszer) kialakításában.

Az államtitkárság előkészíti a területi közigazgatás fejlesztés koncepcióját és az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, továbbá közreműködik a jogalkalmazásból adódó problémák feltérképezésében és azok kezelésében. A nemzetközi feladatok körében gondoskodik az európai területi társulással (EGTC) kapcsolatos feladatokról, valamint közreműködik az Európai Duna Stratégiához kapcsolódó programok tervezésében.