Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az iskolai oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért.

A minisztérium kiemelt feladata az egészségügyi ellátórendszer minőségi működésének biztosítása, a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos koncepciók kidolgozása, az óvodától az egyetemig tartó iskolai képzés kialakítása, új kulturális értékek, kezdeményezések létrehozása, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma célja, hogy egy kiszámítható szociális ellátórendszer megteremtésével, a betegek és az orvosok igényeit egyaránt szem előtt tartó egészségügy, valamint az óvodától az egyetemig tartó hatékony iskolai képzés kialakításával megteremtse minőségi élet feltételeit.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán vezeti. Az egyes szakterületek élén államtitkárok állnak: a parlamenti ügyekért Doncsev András, az egészségügyért dr. Szócska Miklós, a szociális és családügyért Soltész Miklós, a köznevelésért dr. Hoffmann Rózsa, a felsőoktatásért dr. Klinghammer István, a társadalmi felzárkózásért dr. Kovács Zoltán, a kultúráért Halász János, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért Hölvényi György, a sportért és ifjúságért pedig dr. Simicskó István felelős. A hivatalszervezet működtetése a közigazgatási államtitkár, dr. Lengyel Györgyi feladata.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogja össze a szociális és nyugdíjpolitikával, a családpolitikával, a kábítószer-megelőzéssel és kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat. Felelős a gyermek- és ifjúságvédelemért, a gyermek- és ifjúságpolitika alakításáért, a fogyatékosok esélyegyenlőségének előmozdításáért is. Hangsúlyt fektet az egyházi ügyekre és a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos kérdésekre. Gondoskodik a hazai tömeg – és élsportra vonatkozó, a kormány sportpolitikai elképzeléseire épülő tervek készítéséről.

A miniszter és az államtitkárok munkáját a kabinetfőnökök mellett a hivatalszervezetben különböző szakterületeken dolgozó kormánytisztviselők segítik, akik a döntések előkészítésében, és végrehajtásában vesznek részt. A minisztérium legfőbb szervezeti egységei a miniszteri kabinet, az államtitkárságok, a helyettes államtitkárságok, a szakmai főosztályok és osztályok.