Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere

1958. január 7-én született Ózdon. Nős, 5 gyermek édesapja. Nyelvismerete: német felsőfokú, C-típusú nyelvvizsga, tárgyalóképes angol nyelvtudás, bibliai görögből német állami nyelvvizsga. Párttagsága nincs.
Református teológiai tanulmányai előtt betanított esztergályosként dolgozott a Diósgyőri Gépgyárban.

TANULMÁNYOK:

1974 és 1976 között békeszolgálati önkéntesként dolgozott egyházi épületek újjáépítési és renoválási munkálatain Wittenbergben, Goppelnben és Drezdában.

1976-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában.

1978-tól 1983-ig teológiai stúdiumot folytatott Debrecenben és Budapesten.

1980-ban teológiát tanult Kelet-Berlinben, az Egyesült Protestáns Egyház vendéghallgatójaként.

1981-1983 között 4 szemesztert töltött Halle-ben, a Luther Márton Egyetem Teológia Tanszékén.
Ezekben az években aktívan részt vett az NDK evangélikus egyházának békeakcióiban. Összekötő szerepet játszott a keletnémet „békefolyamat“ és a budapesti Dialógus-békecsoport között.

1983-ban szerezte az első lelkészi diplomát a Budapesti Református Teológiai Akadémián.

2002-ben a Semmelweis Egyetemen „mentálhigiénés szakember” képesítést szerzett.

MUNKÁSSÁG:

1980-ban a Püspökszentlászlói Katolikus Szociális Otthonban dolgozik egy évet.

1983-1987 között református lelkész Maglódon és öt szórványgyülekezetben.

1987-1989 az Egyházak Világtanácsa posztgraduális ösztöndíjasa Tübingenben.

1989-ben részt vesz az Első Európai Ökumenikus Találkozón, mint az Európai Egyházak Konferenciája teológiai tanácsadója.

1989. szeptember - a Magyarországi  Egyházak Ökumenikus Tanácsa megbízásából a Kelet-Németországból menekültek lelkészeként működik a csillebérci menekülttáborban.

1989-1991 óraadó tanár a Budapesti Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékén.

1991-1996 hittantanár a Budapesti Német Iskolában.

1992-1993 hittantanár a Baár-Madas Református Gimnáziumban.
A németországból érkezettek számára bevezető szemináriumok kidolgozása.

1991-1994 között a FIDESZ parlamenti frakciójának egyházpolitikai tanácsadója.

1993-1996 a Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetének tudományos munkatársa.
Publikációk a következő témában: egyházak és kommunizmus Magyarországon és az NDK-ban.

1996-tól 2006-ig a Budapesti Németajkú Református Egyházközség megválasztott lelkésze. Az egyházközösség keretében működő Protestáns Fórum vezetőjeként közéleti és karitatív tevékenységet folytat (pl. volt kábítószerfüggők tanácsadó szolgálata, erdélyi egyházi és emberjogi kezdeményezések támogatása).
A német-magyar Protestáns Fórum vezetőjeként elsőként rendeztek Chagall-kiállítást Magyarországon a Német Evangélikus Egyházközösséggel együttműködve, Budapesten.
Fórumvezetőként társalapítója az „Elveszett évek?“ német nyelvű tanulmányi csoportnak, mely 5 éven keresztül közölt munkákat és dolgozta fel a hidegháborúról szóló forrásokat egyházi-teológiai szempontból.

1996-1997-ben a Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Tanszékén dolgozik, mint tudományos ügyvivő.

1998-2002 Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének főtanácsadója.

1999-től 2012-ig a XX. Század Intézet Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagja.

2002-2003 között a Köztársasági Elnök Hivatalában a Társadalompolitikai Főosztály vezetője.

2002 A korábbi németajkú Hold utcai protestáns templom újjáépítésének kezdeményezője és vezetője.

2003-tól a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány kurátora és főigazgatója, mely megbízatása 2007. április 16-ával megszűnt. Azóta az Alapítvány kuratóriumi elnöke.

2006-os országgyűlési választásokon, országos listán szerez mandátumot. Ezt követően bejelenti, hogy a Magyarországi Református Egyház törvényeinek megfelelően országgyűlési képviselősége idejére, „lelkészi jellege” fenntartásával, lelkészi szolgálatát szünetelteti. Ennek megfelelően a „lelkészi” címet sem használja. Természetesen amennyiben erre felkérést vagy meghívást kap, igehirdetői és egyéb szolgálatot végez.

A 2006 őszi rendőri brutalitás kivizsgálását szorgalmazó parlamenti vizsgálat kezdeményezője és szorgalmazója.

2006. május 30-tól az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnöke.

2007. február 26-tól a FIDESZ parlamenti frakcióvezető-helyettese, a FIDESZ Kulturális Kabinet vezetője.

2009 folyamán az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnökeként - Romani Rose, a Német Szintik és Romák Központi Tanácsa vezetője mellett - támogatja a roma gyilkosságok áldozatai családjainak megsegítését.

2009. augusztus 29-től a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke.

A 2010-es választásokon a Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei területi lista 3. helyéről jut be az Országgyűlésbe.

2010. június 1-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára.

2011. május 19. Személyes közreműködésének köszönhetően fogadja el a magyar elnökség idején az Európai Bizottság az Európai Romastratégiát.

2012. május 14-től az emberi erőforrások minisztere.

A 2014-es országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP országos listáján szerez mandátumot.

KÖZÉLETI MEGBÍZATÁSOK, TISZTSÉGEK:

1982 - a Dialógus Békecsoport tagja

1989 - az Európai Egyházak Konferenciájának teológiai tanácsadója

1992 - 1998 Európai Protestáns Szabadegyetem – elnökségi tag

1993-2003 Európai Protestáns Szabadegyetem - elnökségi tag

1996 - a Protestáns Fórum vezetője

2000 - a Bethesda Gyermekkórház Alapítvány kurátora

2003 - Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója

2007-ig, majd 2007-től a Kuratórium elnöke

2009 - a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke

2012 - a magyar Raoul Wallenberg Emlékbizottság tagja

2012 - az emberi erőforrások minisztereként a Fulbright Bizottság Magyar-Amerikai Csereprogram Kuratóriumának tiszteletbeli elnöke

2012. július 15-től a Nemzeti Kulturális Alap elnöke

DÍJAK, ELISMERÉSEK:

A Hold utcai németajkú protestáns templom újjáépítésének kezdeményezője, mely 2003-ban rehabilitáció kategóriában Építészeti Nívódíjat kap.

Pro Ecclesia Díj (2000) - Nagyvárad

2011 - Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetés

2013 - Német Szövetségi Köztársaság Nagy érdemkereszt csillaggal és vállszalaggal kitüntetése a német magyar kapcsolatok ápolásáért és a kisebbségek és emberi jogok védelme terén végzett tevékenysége elismeréseként

NYELVTUDÁS:
Német – felsőfok (C típusú nyelvvizsga)
Angol – társalgási szint
Klasszikus görög – alapfok (német állami nyelvvizsga)