kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 1887

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Jogszabálytervezetek
Találatok: 1887

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. március 13.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter
…/2014. (…..) KIM rendelete a felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosításáról.A jogszabálytervezettel kapcsolatos észrevételeket a cgkfo@kim.gov.hu és a katalin.turcsan@kim.gov.hu címre várjuk 2014. március 14-ig.


Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2014. március 12.

Ügyiratszám: JF/5444-1/2014-NFM
Véleményezési határidő: 2014. március 18.

Tájékoztató
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogalkotási tevékenységére vonatkozó a jogalkotásról szóló törvény szerinti közigazgatási egyeztetésre bocsátott koncepciókat, jogszabálytervezeteket, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztéseket, szakmai indokolásokat olvashatja ezeken az oldalakon. Kérjük, hogy a tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a jogifo@nfm.gov.hu és a balazs.szoke@nfm.gov.hu e-mail címre küldje, az egyértelmű azonosíthatóság érdekében tárgyként minden esetben a minisztériumi iktatószámot feltüntetve.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. március 11.

Előterjesztés: …./2014. ( ) Korm. rendelet az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról.


Módosulnak az árva művek felhasználásának szabályai az uniós előírásokhoz igazodóan

Az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet-tervezet célja, hogy az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012. október 25-i 2012/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a magyar jogba való átültetését teljessé tegye azzal, hogy az erre szolgáló – már elfogadott – törvényi szintű rendelkezésekhez kormányrendeletbe foglalt részletszabályokat kapcsol. Emellett arra is irányul, hogy összhangot teremtsen az irányelv átültetéséhez kapcsolódó részletszabályok és az árva művekre vonatkozó egyéb – kormányrendeleti szintű – előírások között. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az árva művek egyes felhasználásainak engedélyezésére – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által lefolytatott – hatósági eljárás létezik a hatályos jogban, amelyet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet foglal magában. Az irányelv alkalmazási köre a jelenleg hatályos magyar szabályozáshoz képest azonban szűkebb, az árva műveknek csak egy jól körülhatárolható felhasználói kör általi, és kizárólag a digitalizáláshoz, online hozzáférhetővé tételhez kapcsolódó felhasználását szabályozza. Ez – a hazai engedélyezési rendszerhez képest – a művek és teljesítmények bizonyos típusaira terjedhet csak ki. Az irányelv átültetésével ezért szükségessé vált a hatályos magyar szabályozás felülvizsgálata és a már meglévő engedélyezési rendszer és a bevezetendő új szabályok közötti összhang megteremtése. A szerkezeti változtatás mértéke és a módosítással érintett rendelkezések nagy száma indokolja a Korm. rendelet hatályon kívül helyezését és a kedvezményezett intézmények általi – az irányelvvel összhangban bevezetendő –, valamint a hatósági engedély alapján történő árvamű-felhasználásokra vonatkozó szabályoknak egy közös, új rendeletben történő megállapítását.

A kormányrendelet tervezete rögzíti az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat, a jogosultat megillető megfelelő díjazás feltételeit, a felhasználással összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének, visszatérítésének módját, továbbá az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyek nyilvántartásának részletes szabályait.

A kormányrendelet-tervezet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet és az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet technikai jellegű kiigazítását is tartalmazza.


Az észrevételeket 2014. március 18-ig várjuk az eujfo@kim.gov.hu e-mail címen.

Az Arany János programokról szóló előterjesztések tervezete

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014. március 7.

Jogszabálytervezet

Véleményezési határidő: 2014. március 17
Véleményezési cím: jogalkotas@emmi.gov.hu

Tervezet a 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. március 7.

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A tervezet 2014. március 12-én 12 óráig véleményezhető a zoltan.vamos@ngm.gov.hu és kmtgf@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségeken.