A Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságot V. Németh Zsolt vezeti. Az államtitkárság és szervezeti egységeinek legfőbb feladata, hogy végrehajtsák az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap célkitűzéseit, valamint, hogy rendelkezzenek az uniós pénzügyi források társfinanszírozással történő felhasználásáról a 2007–2013-as programozási időszakban.

Az államtitkárság tevékenységének jelentős részét az ÚMVP intézkedéseinek pénzügyi tervezése és jogi szabályozási feladatainak ellátása, szakmai összefogása, lebonyolítása és koordinálása teszi ki. Ennek szerves részét képezi a beruházást, a szerkezetváltást, az ismeretátadást, a környezet és táj védelmét, a természetvédelemmel, a biodiverzitás megőrzésével összefüggő agrár-környezetgazdálkodást, valamint a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését, a vidéki munkahelyteremtést szolgáló intézkedések elindítása.

Ezzel párhuzamosan koordinálja a Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság a Nemzeti Diverzifikációs Programot (NDP). Ellátja a tárcaközi képviseletet nemzeti és uniós szinten is. A részleg gyűjti az ÚMVP-vel kapcsolatos statisztikai információkat, feladata a megbízható monitoring adatok szolgáltatása a programértékelések elvégzése céljából. A szervezeti egységnek nagyon fontos feladata az ÚMVP éves jelentéseinek, illetve félidejű értékelésének elkészítése és azok benyújtása az Európai Bizottsághoz.

Az államtitkárság további tevékenysége a bioenergiával, a megújuló energiaforrásokkal, az éghajlatváltozással összefüggő feladatok, illetve kormányzati anyagok véleményezése. Az Európai Halászati Alap esetében ellátja az igazoló hatósági, valamint ellenőrző hatósági feladatokat. Mindezeken túl a korábbi vidékfejlesztési programok (Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, SAPARD, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program) utógondozása is a részleg hatáskörébe tartozik.