A Vidékfejlesztési Minisztérium több nagy szakterületet egyesít magában. Nemcsak vidékfejlesztéssel, hanem az élelmiszerlánc-felügyelettel, a környezetvédelemmel, agrárgazdasággal kapcsolatos kormányzati intézkedések is a Vidékfejlesztési Minisztériumban születnek.

A Vidékfejlesztési Minisztériumot dr. Fazekas Sándor vezeti, az egyes szakterületeket élén pedig államtitkárok állnak: az agrárgazdasággal kapcsolatos ügyeket Czerván György koordinálja, a környezetügyekért Dr. Illés Zoltán, az élelmiszerlánc- felügyeletért és agrárigazgatásért dr. Kardeván Endre, míg a vidékfejlesztésért V. Németh Zsolt felel. A minisztérium parlamenti államtitkára dr. Budai Gyula.

A minisztérium hivatali működésért Poprády Géza közigazgatási államtitkár felelős.

A minisztérium fő célkitűzése a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás, a többfunkciós mezőgazdálkodás, a vidékfejlesztés, valamint a biztonságos és minőségi élelmiszerellátás megteremtése.

A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából a vidéki közösségek életminőségének javítása, az agrár- és élelmiszer-gazdaság és a vidékgazdaság versenyképességének növelése alapfeltétel, amelyhez szükség van a vidéki, a helyi gazdaság és társadalom megerősítésére, és a munka- és megélhetési lehetőségek szélesítésére egyaránt.

Az elmúlt időszak természeti katasztrófái kapcsán a vízkárelhárítást illetve víz- és vízgyűjtő-gazdálkodást szolgáló programok, rendszerek és intézmények központi irányításának fejlesztése létfontosságú, de a környezet védelme, a természeti kincseink megőrzése is kiemelt feladat.

A fenti célok csak akkor teljesülhetnek, ha az adott terület szakmai, kutatási területeit fejlesztjük. Ez magában foglalja a szellemi infrastruktúrát jelentő kutatást, innovációt ugyanúgy, mint a szakoktatás, a felnőttképzés feltételeinek megteremtését és irányítását. A megfelelő jogszabályi háttér, az egyes szakterületek viszonyainak ésszerű és naprakész szabályozása szintén alapvető feltétel.

A fejlődés másik útja a külkapcsolatok ápolása a szakterületek képviselőivel, a tapasztalatok kicserélése és ezzel párhuzamosan a társadalmi párbeszéd kiszélesítése.