A parlamenti államtitkár ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében.

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket.

Támogatja az összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos stratégiák kialakítását, ellenőrzi azok végrehajtását, és elősegíti a miniszter országgyűlési képviseletét. Kapcsolatot tart a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést, javaslatot tesz - egyedi kérelem alapján - társadalmi szervezetnek nyújtandó támogatásról. A parlamenti államtitkár részt vesz a helyettes államtitkárok parlamenti és általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásában, illetve közreműködik a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati politika érvényesítéséről a jogszabályi koncepciókban, és ellátja a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatokat.

A parlamenti államtitkár tagként közreműködik a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság munkájában, irányítja a parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

A parlamenti államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén a parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

A parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya vezetőjének, a Stratégiai Főosztály vezetőjének és a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya vezetőjének tevékenységét.