A jogszabályok a kihirdetéskori állapotukban.

A tárcát közvetlenül érintő legfontosabb jogszabályok.
Az aktuális állapot megtekintéséhez kérjük használja a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjét

2013., 2012., 2011., 2010.

2013.

A vidékfejlesztési miniszter 57/2014. (IV. 30.) VM rendelete az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 56/2014. (IV. 30.) VM rendelete a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

A vidékfejlesztési miniszter 55/2014. (IV. 29.) VM rendelete az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 54/2014. (IV. 29.) VM rendelete a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 52/2014. (IV. 29.) VM rendelete a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 50/2014. (IV. 29.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről

A vidékfejlesztési miniszter 48/2014. (IV. 25.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 47/2014. (IV. 24.) VM rendelete a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról

A Kormány 135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A

A vidékfejlesztési miniszter 46/2014. (IV. 18.) VM rendelete a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 45/2014. (IV. 18.) VM rendelete az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 44/2014. (IV. 14.) VM rendelete egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 42/2014. (IV. 14.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 1234/2014. (IV. 10.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről

A vidékfejlesztési miniszter 41/2014. (IV. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 40/2014. (IV. 8.) VM rendelete a cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 39/2014. (IV. 8.) VM rendelete egyes védett eredetű borok termelését szabályozó rendeletek módosításáról

A Kormány 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 38/2014. (IV. 4.) VM rendelete a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 37/2014. (IV. 4.) VM rendelete a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 36/2014. (IV. 4.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 35/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból ƒnanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a „atal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 32/2014. (IV. 3.) VM rendelete az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból „nanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 31/2014. (IV. 3.) VM rendelete egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 30/2014. (IV. 3.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 29/2014. (III. 31.) VM rendelete az állami digitális távérzékelési adatbázisról

A Kormány 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

A vidékfejlesztési miniszter 28/2014. (III. 27.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 27/2014. (III. 26.) VM rendelete a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 26/2014. (III. 25.) VM rendelete az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

A vidékfejlesztési miniszter 25/2014. (III. 25.) VM rendelete a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 24/2014. (III. 25.) VM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelete egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 1153/2014. (III. 20.) Korm. határozata a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 23/2014. (III. 20.) VM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

A Kormány 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelete az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 22/2014. (III. 14.) VM rendelete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 21/2014. (III. 14.) VM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 20/2014. (III. 12.) VM rendelete a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 19/2014. (III. 12.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 18/2014. (III. 10.) VM rendelete a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 17/2014. (III. 7.) VM rendelete az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 16/2014. (III. 7.) VM rendelete a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 15/2014. (II. 25.) VM rendelete a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat, valamint térképmásolat integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakokban) történő szolgáltatásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ƒnanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelete a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 12/2014. (II. 21.) VM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 11/2014. (II. 17.) VM rendelete a föld használatával összefüggő egyes agrártámogatásokra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelete az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 9/2014. (II. 7.) VM rendelete a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 8/2014. (II. 6.) VM rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 7/2014. (II. 6.) VM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 6/2014. (II. 6.) VM rendelete a termésbecslésről

A Kormány 6/2014. (I. 17.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 5/2014. (I. 27.) VM rendelete a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 4/2014. (I. 27.) VM rendelete a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

A Kormány 6/2014. (I. 17.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 3/2014. (I. 16.) VM rendelete a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

A vidékfejlesztési miniszter 2/2014. (I. 10.) VM rendelete az állami topográai térképi adatbázisról

A vidékfejlesztési miniszter 1/2014. (I. 3.) VM rendelete a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj†zetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

A vidékfejlesztési miniszter 136/2013. (XII. 31.) VM rendelete a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozata a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

A vidékfejlesztési miniszter 135/2013. (XII. 29.) VM rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 134/2013. (XII. 29.) VM rendelete a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról

A Kormány 1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozata kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozata az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés fi‚nanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozata a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről

A vidékfejlesztési miniszter 133/2013. (XII. 29.) VM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

A Kormány 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

A vidékfejlesztési miniszter 132/2013. (XII. 23.) VM rendelete a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 131/2013. (XII. 23.) VM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos módosításáról

2013. évi CCXLVII. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról*

A vidékfejlesztési miniszter 130/2013. (XII. 21.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 129/2013. (XII. 21.) VM rendelete a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 128/2013. (XII. 20.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről

A Kormány 1969/2013. (XII. 18.) Korm. határozata Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010–2020. felülvizsgálatáról

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

A Kormány 1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozata a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

A Kormány 1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozata a KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) projektjavaslat jóváhagyásáról

A Kormány 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozata a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 125/2013. (XII. 17.) VM rendelete a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításáról

A vidékfejlesztési miniszter 124/2013. (XII. 17.) VM rendelete az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

A Kormány 1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozata a Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmények támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A vidékfejlesztési miniszter 123/2013. (XII. 17.) VM rendelete az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 122/2013. (XII. 17.) VM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A Kormány 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 121/2013. (XII. 16.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 120/2013. (XII. 16.) VM rendelete a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

A vidékfejlesztési miniszter 119/2013. (XII. 16.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társ…nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

A Kormány 1942/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány 1941/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló, tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 1939/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú [„M60 gyorsforgalmi út 58. számú főút – 5826. jelű út közötti szakasz építése (kivitelezés)” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 1938/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

A Kormány 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról

A Kormány 1936/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány 1935/2013. (XII. 13.) Korm. határozata a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról szóló 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

A Kormány 1934/2013. (XII. 12.) Korm. határozata a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 1933/2013. (XII. 12.) Korm. határozata a KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

A Kormány 1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről

A Kormány 1931/2013. (XII. 12.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és e prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 116/2013. (XII. 12.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 115/2013. (XII. 12.) VM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 114/2013. (XII. 12.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A Kormány 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 113/2013. (XII. 10.) VM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

A Kormány 1910/2013. (XII. 10.) Korm. határozata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 214/C. a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai erőforrások megőrzése intézkedés esetében az 5 évre szóló kötelezettség vállalásáról

A vidékfejlesztési miniszter 112/2013. (XII. 9.) VM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 111/2013. (XII. 7.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból ƒnanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről

A Kormány 1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozata az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozata a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 110/2013. (XII. 4.) VM rendelete az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

A Kormány 1885/2013. (XI. 29.) Korm. határozata az egészségügyi tárgyú, uniós „nanszírozású projektek támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő ki„zetéséhez történő hozzájárulásról

A vidékfejlesztési miniszter 109/2013. (XI. 29.) VM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A Kormány 1882/2013. (XI. 28.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 108/2013. (XI. 28.) VM rendelete az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat meg„zetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

A vidékfejlesztési miniszter 107/2013. (XI. 27.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2013. (XI. 26.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból %nanszírozott egyes vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozata az agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 1842/2013. (XI. 18.) Korm. határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 azonosító számú („Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 1841/2013 (XI. 18.) Korm. határozata a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú („Hódmezővásárhely–Mártély–Székkutas Ivóvízminőségjavító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

A Kormány 1840/2013. (XI. 18.) Korm. határozata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0071 azonosító számú („Kecel Város szennyvízelvezető hálózatának bővítése III. ütem” című) projekt támogatása és támogatása növelésének jóváhagyásáról

A Kormány 1839/2013. (XI. 18.) Korm. határozata a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány 1838/2013. (XI. 18.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 105/2013. (XI. 15.) VM rendelete a Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben követeléssel rendelkező élőállat-beszállítók számára †zetendő kiegészítő juttatás igénybevételének szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A Kormány 1802/2013. (XI. 8.) Korm. határozata a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt többlettámogatási igényének jóváhagyásáról

A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

A Kormány 1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozata a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány 1785/2013. (XI. 4.) Korm. határozata az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről

A vidékfejlesztési miniszter 102/2013. (XI. 4.) VM rendelete az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 101/2013. (XI. 4.) VM rendelete egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 100/2013. (X. 31.) VM rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

A Kormány 1777/2013. (X. 28.) Korm. határozata az AGR_PIAC_2013 kódszámú („Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban” című) pályázati kiírás keretösszegének megemeléséről és a kiírásra benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

A vidékfejlesztési miniszter 99/2013. (X. 28.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 1768/2013. (X. 25.) Korm. határozata a 2014–2020 vidékfejlesztési program elindításával összefüggő …nanszírozási kérdésekről

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 97/2013. (X. 22.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 96/2013. (X. 14.) VM rendelete a 2013. évi egységes területalapú támogatás, és a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 95/2013. (X. 14.) VM rendelete a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj meg„zetésének részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 94/2013. (X. 10.) VM rendelete a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 93/2013. (X. 10.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 92/2013. (X. 10.) VM rendelete a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

A vidékfejlesztési miniszter 91/2013. (X. 8.) VM rendelete a Békés Megyei Kormányhivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 90/2013. (X. 7.) VM rendelete a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

A vidékfejlesztési miniszter 89/2013. (X. 4.) VM rendelete a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

A vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 87/2013. (X. 1.) VM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban "zetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj "zetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 86/2013. (IX. 27.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 85/2013. (IX. 25.) VM rendelete az Európai Halászati Alap társ"nanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 84/2013. (IX. 25.) VM rendelete az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 83/2013. (IX. 25.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 82/2013. (IX. 17.) VM rendelete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 81/2013. (IX. 13.) VM rendelete a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 80/2013. (IX. 13.) VM rendelete a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 79/2013. (IX. 13.) VM rendelete a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 78/2013. (IX. 10.) VM rendelete a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 76/2013. (IX. 10.) VM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 75/2013. (IX. 6.) VM rendelete az egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról

A Kormány 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért &zetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A vidékfejlesztési miniszter 62/2013. (VII. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A Kormány 1465/2013. (VII. 24.) Korm. határozata az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsról

A Kormány 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozata a vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról

A Kormány 1466/2013. (VII. 24.) Korm. határozata az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 59/2013. (VII. 15.) VM rendelete az egyes miniszteri rendeletek módosításáról
(kapcsolódó dokumentumok:
- a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet;
- a  védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet;
- a  zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet;
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet;
- az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM  rendelet;
- az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet;
- a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet;
- a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet;
- a  halászatról és a  horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet;
- az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről szóló 10/1999. (I. 27.) FVM rendelet;
- a  növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet;
- a Termékpálya Bizottság működésének részletes szabályairól szóló 96/2003. (VIII. 15.) FVM rendelet;
- a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet;
- a  védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet;
- az  élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az  élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet;
- a  borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet;
- az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet;
- a Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet;
- a  növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet)

A vidékfejlesztési miniszter 58/2013. (VII. 11.) VM rendelete a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

A Kormány 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról

A Kormány 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozata a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról

A Kormány 251/2013. (VII. 3.) Korm. rendelete a PÁPAI HÚS 1913 Kft.-nek és a PÁPA-SER Kft.-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 27-i ülésnapján fogadta el.

A vidékfejlesztési miniszter 57/2013. (VI. 29.) VM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI. 29.) VM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 54/2013. (VI. 24.) VM rendelete a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

A Kormány 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2013. évi CVIII. törvény az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el.

2013. évi CVII. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-ei ülésnapján fogadta el.

A vidékfejlesztési miniszter 49/2013. (VI. 10.) VM rendelete a Pest-, a Szabolcs-Szatmár-Bereg- és a Tolna Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

2013. évi LXXIII. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el.

A vidékfejlesztési miniszter 48/2013. (VI. 7.) VM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 47/2013. (VI. 7.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 46/2013. (VI. 3.) VM rendelete az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 44/2013. (V. 30.) VM rendelete a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

A Kormány 171/2013. (V. 29.) Korm. rendelete a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelete a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 43/2013. (V. 29.) VM rendelete a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 42/2013. (V. 28.) VM rendelete a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 41/2013. (V. 28.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A vidékfejlesztési miniszter 40/2013. (V. 24.) VM rendelete a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 39/2013. (V. 24.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 38/2013. (V. 24.) VM rendelete a szőlőtermelési potenciálról

2013. évi LIX. törvény a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról*

A Kormány 153/2013. (V. 24.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 37/2013. (V. 22.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 36/2013. (V. 22.) VM rendelete a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2013. évi LVIII. törvény a hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*
A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 6-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1269/2013. (V. 17.) Korm. határozata a háztáji gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében teendő intézkedésekről

A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. (V. 14.) VM rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

A vidékfejlesztési miniszter 33/2013. (V. 14.) VM rendelete a tej a€flatoxin tartalmának vizsgálatához és az afl€atoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról

A Kormány 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 32/2013. (V. 9.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 31/2013. (V. 2.) VM rendelete az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 30/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 29/2013. (IV. 30.) VM rendelete a szőlő-bor szektort szabályozó egyes rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 27/2013. (IV. 26.) VM rendelete az egyes közösségi és hazai forrásból fiƒnanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 26/2013. (IV. 18.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2013. évi finanszírozásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 25/2013. (IV. 16.) VM rendelete az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

A Kormány 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

A vidékfejlesztési miniszter 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 23/2013. (IV. 9.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból "nanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete a lófélék egyedeinek azonosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 22/2013. (IV. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A Kormány 106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról (Magyar Közlönyben megjelent: IV. 5.)

A vidékfejlesztési miniszter 21/2013. (III. 26.) VM rendelete a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 20/2013. (III. 21.) VM rendelete az arborétumok jegyzékérõl szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 19/2013. (III. 21.) VM rendelete a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségrõl

A vidékfejlesztési miniszter 18/2013. (III. 21.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 17/2013. (III. 18.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 1127/2013. (III. 13.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Minisztérium aktuális peres ügyeibõl eredõ fizetési kötelezettségek finanszírozásáról

A vidékfejlesztési miniszter 16/2013. (III. 12.) VM rendelete a folyók mértékadó árvízszintjeirõl szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 15/2013. (III. 11.) VM rendelete a térképészetért felelõs miniszter felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszerérõl, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjérõl

A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 69/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 68/2013. (III. 8.) Korm. rendelete egyes agrár tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (III. 8.) VM utasítása a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/2013. (III. 7.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 13/2013. (III. 6.) VM rendelete a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 12/2013. (III. 5.) VM rendelete a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 11/2013. (III. 5.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttmûködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A Kormány 1095/2013. (III. 4.) Korm. határozata az Õs-Dráva Program összehangolásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl

A Kormány 1094/2013. (III. 4.) Korm. határozata az Õs-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 10/2013. (II. 28.) VM rendelete a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehetõ pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól

A Kormány 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2013. évi VI. törvény a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról*
* A törvényt az Országgyûlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 9/2013. (II. 20.) VM rendelete a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl

A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelete az állatkísérletekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 7/2013. (II. 13.) VM rendelete a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (II. 5.) VM rendelete egyes borászati termékek harmadik országokban történõ promóciójának támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 5/2013. (II. 4.) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirõl szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 4/2013. (II. 4.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 3/2013. (II. 1.) VM rendelete a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 1/2013. (I. 18.) VM rendelete az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyrõl, valamint az érzékszervi bírálók képzésérõl szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról

2012.

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékká vált gépjárművekrõl

A Kormány 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

A Kormány 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl

A Kormány 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérõl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl

A Kormány 430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 150/2012. (XII. 28.) VM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokról és termelõi szervezetekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 149/2012. (XII. 28.) VM rendelete a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 148/2012. (XII. 28.) VM rendelete az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerûsítésével összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozata a nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerzõdések” felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 147/2012. (XII. 27.) VM rendelete a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 146/2012. (XII. 27.) VM rendelete a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 145/2012. (XII. 27.) VM rendelete a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 144/2012. (XII. 27.) VM rendelete a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 143/2012. (XII. 27.) VM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok elõállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 142/2012. (XII. 27.) VM rendelete a szõlõültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtõl igényelhetõ támogatás feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 141/2012. (XII. 27.) VM rendelete a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

2012. évi CCXIII. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*
* Megjelent a 2012. december 27-i Magyar Közlönyben.

2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekrõl*
* Megjelent a 2012. december 27-i Magyar Közlönyben.

A vidékfejlesztési miniszter 140/2012. (XII. 22.) VM rendelete a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 139/2012. (XII. 22.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 138/2012. (XII. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 137/2012. (XII. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 136/2012. (XII. 21.) VM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 135/2012. (XII. 21.) VM rendelete a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 134/2012. (XII. 21.) VM rendelete a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehetõ projekt kiegészítõ hitelrõl szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 133/2012. (XII. 21.) VM rendelete az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 132/2012. (XII. 21.) VM rendelete az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

A Kormány 400/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 131/2012. (XII. 20.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítõ nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 130/2012. (XII. 19.) VM rendelete az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

A Kormány __/2012. (__. __.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 129/2012. (XII. 17.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

2012. évi CXCVIII. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.

A vidékfejlesztési miniszter 128/2012. (XII. 14.) VM rendelete a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 358/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekrõl

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Az Országgyűlés 90/2012. (XII. 12.) OGY határozata az agrárgazdaság 2011. évi helyzetérõl szóló jelentés elfogadásáról**
** A határozatot az Országgyűlés a 2012. december 10-i ülésnapján fogadta el.

A vidékfejlesztési miniszter 127/2012. (XII. 12.) VM rendelete az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2012. (XII. 12.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 125/2012. (XII. 10.) VM rendelete a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 123/2012. (XII. 6.) VM rendelete a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

2012. évi CLXXVI. törvény a szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról (A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el.)

A Kormány 1519/2012. (XI. 28.) Korm. határozata az ENSZ Fenntartható Fejlõdési Konferencián (Rio+20) vállalt Nemzetközi Víz Konferencia (Budapest, 2013) megszervezésérõl, valamint a Fenntartható Fejlõdési Célok 2015-ig történõ kidolgozására létrehozandó ENSZ munkacsoportban való magyar részvételrõl

A vidékfejlesztési miniszter 121/2012. (XI. 28.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához a 2012. évtõl igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 120/2012. (XI. 23.) VM rendelete az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehetõ kamattámogatásról

A vidékfejlesztési miniszter 119/2012. (XI. 23.) VM rendelete a mezõgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetésérõl szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl

A vidékfejlesztési miniszter 117/2012. (XI. 21.) VM rendelete a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 116/2012. (XI. 16.) VM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 115/2012. (XI. 16.) VM rendelete a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 114/2012. (XI. 13.) VM rendelete az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 112/2012. (XI. 7.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 111/2012. (X. 29.) VM rendelete egyes állattenyésztési támogatások 2012. évre vonatkozó keretösszegének módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 110/2012. (X. 15.) VM rendelete a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirõl szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 109/2012. (X. 15.) VM rendelete a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 108/2012. (X. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete
az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 105/2012. (X. 11.) VM rendelete
a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

2012. évi CXLIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

A Kormány 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozata a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendelésérõl

A Kormány 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelete a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 104/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 99/2012. (IX. 25.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttmûködés végrehajtásához 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

2012. évi CXXXVII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény módosításának kihirdetésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 98/2012. (IX. 21.) VM rendelete az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelői szervezetek szabályozásáról és azok támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelete a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörűen Működõ Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentõségű gazdálkodó szervezetnek minõsítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 97/2012. (IX. 13.) VM rendelete az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

A Kormány 1350/2012. (IX. 11.) Korm. határozata az állattenyésztési ágazatok megsegítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 1349/2012. (IX. 11.) Korm. határozata a csapadékhiányos idõjárás és az ezzel összefüggõ takarmánypiaci problémák miatti rendkívüli intézkedésekrõl

A Kormány 251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 94/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az inaktivált telepspecifikus vakcinák elõállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról

A vidékfejlesztési miniszter 93/2012. (VIII. 30.) VM rendelete a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelete a cukorrépa-termelõk 2012. évi nemzeti kiegészítõ támogatásáról

A Kormány 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozata a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

A Kormány 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 233/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 89/2012. (VIII. 28.) VM rendelete a Tamariska-domb természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 88/2012. (VIII. 27.) VM rendelete a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet és a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelete a 2012. évi körzeti erdõtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekrõl, valamint az érintett körzeti erdõtervek alapján folytatott erdõgazdálkodásról

A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 83/2012. (VIII. 2.) VM rendelete a barlangok felszíni védõövezetének kijelölésérõl szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelete a gyártmánylapról

A vidékfejlesztési miniszter 81/2012. (VII. 30.) VM rendelete a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 80/2012. (VII. 30.) VM rendelete a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 1271/2012. (VII. 27.) Korm. határozata a szociális földprogram megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történõ ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

A vidékfejlesztési miniszter 79/2012. (VII. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 78/2012. (VII. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 77/2012. (VII. 27.) VM rendelete az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 76/2012. (VII. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 208/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 75/2012. (VII. 25.) VM rendelete az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 74/2012. (VII. 25.) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztetõ megjelölések élelmiszereken történõ használatáról

A vidékfejlesztési miniszter 73/2012. (VII. 24.) VM rendelete a mezõgazdasági termékek harmadik országokban és belsõ piacon történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 72/2012. (VII. 24.) VM rendelete a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

2012. évi CXXIX. törvény az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról

2012. évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl

2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

A Kormány 167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelete a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történõ létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 71/2012. (VII. 16.) VM rendelete egyes miniszteri rendeletek levegõvédelemmel összefüggõ módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 70/2012. (VII. 16.) VM rendelete a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonásáról és támogatással történõ lepárlásáról

2012. évi CVIII. törvény a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról

2012. évi CV. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

A Kormány 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelete egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 69/2012. (VII. 13.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 69/2012. (VII. 13.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 67/2012. (VII. 10.) VM rendelete a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 66/2012. (VII. 10.) VM rendelete
a szárított takarmány elõállítók által igénybe vehetõ csekély összegû (de minimis) támogatásról

A Kormány 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozata Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervérõl

A vidékfejlesztési miniszter 65/2012. (VII. 4.) VM rendelete a takarmányok elõállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 64/2012. (VII. 3.) VM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 62/2012. (VI. 29.) VM rendelete a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez 2012. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

2012. évi LXXXIX. törvény a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl

A Kormány 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete a fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 58/2012. (VI. 25.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 56/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 55/2012. (VI. 21.) VM rendelete a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű elõirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 54/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 53/2012. (VI. 19.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2012. évi finanszírozásának szabályairól

A Kormány 117/2012. (VI. 18.) Korm. rendelete a 2012. évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű elõirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 13/2012. (VI. 15.) VM utasítása a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 51/2012. (VI. 8.) VM rendelete a helyi termelői piacokon történõ árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeirõl

A Kormány 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete a természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek begyűjtését és forgalmazását engedélyezõ hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 1179/2012. (VI. 1.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program megvalósításának céljára

A Kormány 1174/2012. (VI. 1.) Korm. határozata a 2012. június 20–22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülõ ENSZ Fenntartható Fejlõdési Konferencián („Rio+20”) való magyar részvételrõl

A vidékfejlesztési miniszter 50/2012. (V. 25.) VM rendelete az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

2012. évi XLIX. törvény a fordított adózás mezõgazdasági szektorra történõ kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységrõl

A vidékfejlesztési miniszter 49/2012. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 48/2012. (V. 16.) VM rendelete a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

A vidékfejlesztési miniszter 44/2012. (V. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 43/2012. (V. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 42/2012. (V. 3.) VM rendelete a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 39/2012. (IV. 27.) VM rendelete a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 38/2012. (IV. 25.) VM rendelete a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelete a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 36/2012. (IV. 13.) VM rendelete a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegõszennyezõ anyagok összkibocsátási határértékeirõl szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 35/2012. (IV. 13.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról (a Magyar Közlönyben megjelent: IV. 11.)

2012. évi XXVIII. törvény a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról (a Magyar Közlönyben megjelent: IV. 6.)

A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 1102/2012. (IV. 5.) Korm. határozata az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló nemzeti vidékfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

A vidékfejlesztési miniszter 33/2012. (IV. 2.) VM rendelete az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról

A vidékfejlesztési miniszter 32/2012. (IV. 2.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 31/2012. (III. 30.) VM rendelete a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

A 2012. évi XVIII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról *
* A törvényt az Országgyűlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1085/2012. (III. 30.) Korm. határozata a termõföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerzõdések felszámolásáról

A Kormány 1077/2012. (III. 28.) Korm. határozata az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 1076/2012. (III. 28.) Korm. határozata az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítõ nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

A Kormány 1075/2012. (III. 28.) Korm. határozata az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozata a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggõ feladatokról

Az Országgyűlés 25/2012. (III. 28.) OGY határozata
a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményérõl szóló jelentés elfogadásáról
(A határozatot az Országgyűlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.)

A Kormány 50/2012. (III. 28.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 30/2012. (III. 24.) VM rendelete a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 29/2012. (III. 24.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 28/2012. (III. 24.) VM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 27/2012. (III. 24.) VM rendelete a gyümölcs tájfajták állami elismerésérõl, valamint szaporítóanyagaik elõállítási és forgalomba hozatali feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 26/2012. (III. 24.) VM rendelete a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 25/2012. (III. 20.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdõk állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete a földalatti gombák gyűjtésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 23/2012. (III. 19.) VM rendelete a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 22/2012. (III. 9.) VM rendelete a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

A vidékfejlesztési miniszter 21/2012. (III. 9.) VM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A miniszterelnök 32/2012. (III. 7.) ME határozata helyettes államtitkár kinevezésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 20/2012. (III. 7.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A köztársasági elnök 60/2012. (III. 6.) KE határozata államtitkári kinevezésrõl

A vidékfejlesztési miniszter 19/2012. (III. 6.) VM rendelete a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 18/2012. (III. 6.) VM rendelete a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól

2012. évi VI. törvény (II. 27.) a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. (III. 1.) törvény módosításáról*
* A törvényt az Országgyűlés a 2012. február 20-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 6/2012. (II. 22.) OGY határozata a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl és az ezeket érintõ magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 16/2012. (II. 21.) VM rendelete a Maconkai-rét természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 15/2012. (II. 21.) VM rendelete a Várbalogi-héricses természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 14/2012. (II. 21.) VM rendelete a Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület bõvítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 13/2012. (II. 21.) VM rendelete a Soproni Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 12/2012. (II. 21.) VM rendelete a Pirtói-homokbuckás természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 11/2012. (II. 21.) VM rendelete az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentõségű természetvédelmi területek országos jelentõségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (II. 21.) VM rendelete a Körös-Maros Nemzeti Park bõvítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 9/2012. (II. 21.) VM rendelete az Iváni-szikesek természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 8/2012. (II. 21.) VM rendelete a Fertõ-Hanság Nemzeti Park bõvítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 7/2012. (II. 21.) VM rendelete az Ebergõci-láprét természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 6/2012. (II. 21.) VM rendelete a Dunaszentgyörgyi-láperdõ természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 5/2012. (II. 10.) VM rendelete az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történõ változásából eredõ, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 4/2012. (II. 7.) VM rendelete a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról

1020/2012. (II. 1.) Korm. határozat a 2012. évi gyümölcsös ültetvények, valamint gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásához szükséges adatátvétel elõkészítéséről

A vidékfejlesztési miniszter 3/2012. (I. 31.) VM rendelete az egyes agrártámogatási miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 2/2012. (I. 23.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási idõszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 1/2012. (I. 20.) VM rendelete a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

1002/2012. (I. 11.) Korm. határozat a mezõgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztésérõl

 

vissza a lista elejére

2011.

2011. évi CCIX. törvény (XII. 31.) a víziközmű-szolgáltatásról

379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 149/2011. (XII. 31.) VM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

148/2011. (XII. 29.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos módosításáról

1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozat a közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról

308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 147/2011. (XII. 23.) VM rendelete a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 146/2011. (XII. 23.) VM rendelete a vízrajzi feladatok ellátásáról

A vidékfejlesztési miniszter 145/2011. (XII. 23.) VM rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról

144/2011. (XII. 23.) VM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendelete a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 142/2011. (XII. 23.) VM rendelete a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenõrzésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 140/2011. (XII. 22.) VM rendelete egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 139/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 138/2011. (XII. 22.) VM rendelete az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 137/2011. (XII. 22.) VM rendelete az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

A vidékfejlesztési miniszter 135/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 134/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 133/2011. (XII. 22.) VM rendelete a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl

A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítõ nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl

A vidékfejlesztési miniszter 131/2011. (XII. 21.) VM rendelete a Zabanyik-hegy természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 130/2011. (XII. 21.) VM rendelete az Úrkúti-õskarszt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl

A vidékfejlesztési miniszter 129/2011. (XII. 21.) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi terület létesítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 128/2011. (XII. 21.) VM rendelete a Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl

A vidékfejlesztési miniszter 127/2011. (XII. 21.) VM rendelete a Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl

A vidékfejlesztési miniszter 126/2011. (XII. 21.) VM rendelete a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bõvítésérõl és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 125/2011. (XII. 21.) VM rendelete a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl, valamint a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bõvítésérõl, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrõládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelõ megnevezésérõl szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 124/2011. (XII. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 123/2011. (XII. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 122/2011. (XII. 21.) VM rendelete a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 121/2011. (XII. 21.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

279/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

271/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 120/2011. (XII. 15.) VM rendelete az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 119/2011. (XII. 15.) VM rendelete a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről

A vidékfejlesztési miniszter 118/2011. (XII. 15.) VM rendelete a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

A vidékfejlesztési miniszter 117/2011. (XII. 15.) VM rendelete az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 116/2011. (XII. 14.) VM rendelete a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról

2011. évi CLXVIII. törvény (XII. 9.) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

A vidékfejlesztési miniszter 115/2011. (XII. 9.) VM rendelete a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 114/2011. (XII. 5.) VM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 113/2011. (XII. 5.) VM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről szóló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

2011. évi CLVIII. törvény (XI. 29.) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről

109/2011. (XI. 21.) VM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

108/2011. (XI. 21.) VM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséől, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

106/2011. (XI. 10.) VM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

105/2011. (XI. 10.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

104/2011. (XI. 10.) VM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet módosításáról

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

102/2011. (XI. 5.) VM rendelet az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet módosításáról

101/2011. (XI. 5.) VM rendelet az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról

100/2011. (XI. 5.) VM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosításáról

99/2011. (XI. 5.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosításáról

98/2011. (X. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

97/2011. (X. 28.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

96/2011. (X. 17.) VM rendelet a 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról

95/2011. (X. 14.) VM rendelet géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról

94/2011. (X. 14.) VM rendelet az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

93/2011. (X. 12.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

92/2011. (X. 5.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

91/2011. (X. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

90/2011. (X. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

89/2011. (IX. 29.) VM rendelet a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

1317/2011. (IX. 19.) Korm. határozat a vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről

1307/2011. (IX.6.) Korm. határozat a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról

88/2011. (IX. 2.) VM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet módosításáról

87/2011. (IX. 2.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III.27.) FVM rendelet módosításáról

86/2011. (IX. 1.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI.6.) VM rendelet módosításáról

85/2011. (IX. 1.) VM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII.18.) FVM rendelet módosításáról

84/2011. (IX. 1.) VM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet, valamint a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosításáról

81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeirõl

80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről

78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

77/2011. (VIII. 3.) VM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

75/2011. (VII. 29.) VM rendelet a vágópontok működésének részletes szabályairól

74/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról

73/2011. (VII. 29.) VM rendelet az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról

72/2011. (VII. 29.) VM rendelet a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról

71/2011. (VII. 27.) VM rendelet a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bővítéséről és határainak módosításáról

70/2011. (VII. 26.) VM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

69/2011. (VII. 14.) VM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

68/2011. (VII. 14.) VM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet módosításáról

67/2011. (VII. 13.) VM rendelet az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól

66/2011. (VII. 12.) VM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

65/2011. (VII. 11.) VM rendelet a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

64/2011. (VII. 11.) VM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet módosításáról

63/2011. (VII. 11.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

61/2011. (VI. 30.) VM rendelet a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról

60/2011. (VI. 30.) VM rendelet a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról

59/2011. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

2011. évi LXX. törvény (VI. 24.) egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról

58/2011. (VI. 20.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás egyes végrehajtási szabályairól

57/2011. (VI. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetési rendjéről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

56/2011. (VI. 17.) VM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról

55/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

54/2011. (VI. 10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről

53/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

2011. évi LVIII. törvény (VI. 9.) a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás kihirdetéséről

52/2011. (VI. 7.) VM rendelet a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól

51/2011. (VI. 6.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról

50/2011. (VI. 6.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről

49/2011. (VI. 6.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. évi finanszírozásának szabályairól

48/2011. (VI. 1.) VM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

46/2011. (V. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

45/2011. (V. 31.) VM rendelet a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kihirdetéséről

44/2011. (V. 26.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

42/2011. (V. 26.) VM rendelet a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

41/2011. (V. 26.) VM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

40/2011. (V. 26.) VM rendelet a cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

39/2011. (V. 18.) VM rendelet az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

38/2011. (V. 18.) VM rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

37/2011. (V. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

36/2011. (V. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról

35/2011. (IV. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

34/2011. (IV. 28.) VM rendelet a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről

33/2011. (IV. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

32/2011. (IV. 28.) VM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

31/2011. (IV. 28.) VM rendelet a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

30/2011. (IV. 27.) VM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

29/2011. (IV. 22.) VM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozat a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a vízitársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségei önrészének biztosításáról

1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről

1083/2011. (IV. 12.) Korm. határozat a költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről

28/2011. (IV. 12.) VM rendelet a "Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás" előirányzat felhasználásáról

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

26/2011. (IV. 7.) VM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

25/2011. (IV. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

2011. évi XXII. törvény (III. 22.) egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról

24/2011. (III. 28.) VM rendelet egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

23/2011. (III. 28.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

21/2011. (III. 25.) VM rendelet a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól

20/2011. (III. 25.) VM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

19/2011. (III. 16.) VM rendelet az arborétumok jegyzékéről

18/2011. (III. 9.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről

17/2011. (III. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

16/2011. (III. 2.) VM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

15/2011. (II. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

14/2011. (II. 24.) VM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

13/2011. (II. 18.) VM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról

12/2011. (II. 18.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról

11/2011. (II. 18.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról

10/2011. (II. 15.) VM rendelet a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet módosításáról

9/2011. (II. 15.) VM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról

8/2011. (I. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról

7/2011. (I. 28.) VM rendelet a bioüzemanyag-előállítás fenntartható minősítésének igazolásáért, nyilvántartásba vételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

5/2011. (I. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

3/2011. (I . 14.) VM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló

2/2011. (I. 14.) VM rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról

1/2011. (I. 11.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításáról

vissza a lista elejére

2010.

376/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

48/2010. (XII.31.) VM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program (tájékoztató)

47/2010. (XII. 31.) VM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010-2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételéne (tájékoztató)

46/2010. (XII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) (tájékoztató)

327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról

317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.)  Korm. rendelet módosításáról

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

45/2010. (XII. 23.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

2010. évi CLXII. törvény (XII. 22.) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról (tájékoztató)

44/2010. (XII. 22.) VM rendelet a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról

43/2010. (XII. 20.) VM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet, valamint a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosításáról

42/2010. (XII.20.) VM rendelet a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

41/2010. (XII. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról (tájékoztató)

40/2010. (XII. 17.) VM rendelet a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

2010. évi CL. törvény (XII. 16.) az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról

39/2010. (XII. 14.) VM rendelet az anyakecsketartás "de minimis" támogatásáról (tájékoztató)

38/2010. (XII. 14.) VM rendelet anyajuhtartás "de minimis" támogatásáról

37/2010. (XII. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

2010. évi CXLIV. törvény (XII. 11.) az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről

272/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen  termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

36/2010. (XI. 30.) VM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

35/2010. (XI. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról (melléklet; a rendelet rövid összefoglalója)

34/2010. (XI. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról

33/2010. (XI. 25.) VM rendelet az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről (melléklet; a rendelet rövid összefoglalója)

32/2010. (XI. 25.) VM rendelet a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

30/2010. (XI. 18.) VM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének, és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram meg valósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozat az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról

29/2010. (XI. 9.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, valamint az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

27/2010. (XI. 4.) VM rendelet a Nemzeti Földalap ellenőrző bizottsága működési rendjének, valamint működési költségei megtérítésének szabályairól

26/2010. (XI. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2010. (X. 20.) VM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról (melléklet)

24/2010. (X. 20.) VM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról

23/2010. (X. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

22/2010. (X. 15.) VM rendelet az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, továbbá az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet, valamint a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról

21/2010. (X. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról

20/2010. (X. 1.) VM rendelet a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

19/2010. (IX. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról (melléklet, a rendelet rövid összefoglalója)

18/2010. (IX. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

17/2010. (IX. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról (melléklet)

16/2010. (IX. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről

15/2010. (IX. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

14/2010. (IX. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

13/2010. (VIII. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez kapcsolódó benyújtási határidők módosításáról

12/2010. (VIII. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdőtelepítési és erdőfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról (melléklet)

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről

230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (melléklet)

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

2010. évi XC. törvény (VIII. 13.) egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

2010. évi LXXXVIII. törvény (VIII. 12.) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról

2010. évi LXXXVII. törvény (VIII. 12.) a Nemzeti Földalapról

A vidékfejlesztési miniszter 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

A vidékfejlesztési miniszter 8/2010. (VII. 30.) VM rendelete az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

218/2010. (VII. 23.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 7/2010. (VII. 23.) VM rendelete a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról (melléklet)

A vidékfejlesztési miniszter 6/2010. (VII. 22.) VM rendelete a borszektor nemzeti támogatási programjával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

2010. évi LXXV. törvény (VII. 12.) az egyszerűsített foglalkoztatásról (melléklet) A "Kevesebbért, egyszerűbben, többet" című írásunk, a jogszabály közérthető összefoglalója.

A vidékfejlesztési miniszter 5/2010. (VII. 7.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 5/2010. (VII. 7.) VM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításár

2010. évi LXVII. törvény (VII. 5.) a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 4/2010. (VII. 5.) VM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról (2., 3. melléklet)

A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

A vidékfejlesztési miniszter 2/2010. (VI. 30.) VM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról (mellékletek)

A vidékfejlesztési miniszter 1/2010. (VI. 30.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról

vissza a lista elejére

(Vidékfejlesztési Minisztérium)