A legfontosabb formanyomtatványok.

A formanyomtatványok a földhivatali portál "Nyomtatványok" menüpontjából letölthető online kitölthető, illetve pdf formátumban is. A honlapon a kitöltéssel és adatközléssel kapcsolatos minden információ megtalálható.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Földműves nyilvántartásba vételi kérelem

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közlemény

1. számú pótlap - A tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez -  A szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

2/a. számú pótlap adás-vételi szerződéshez - A földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

2/b. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez - A földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv

Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt

Kérelem tulajdoni lapba történő betekintésre

Iratmásolat megrendelő lap (használata ajánlott)

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) számára

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek  és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára

Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem

Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés
(használata ajánlott)

Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez
(természetes személyek számára)

Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez
(jogi személyek számára)

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelem természetes személyek számára

Földmérési és térképészeti adatok igénylése

Földmérési és térképészeti munkák bejelentése

Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására

Kérelem részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt

Pótlap részarány földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt 
több tulajdonos együttes kérelméhez

Földhasználati bejelentési adatlap

Földhasználati változás-bejelentési adatlap

Földhasználati törlés-bejelentési adatlap

Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem

(Földhivatal.hu)