Az Espoo-i Egyezmény hatálya alá tartozó ügyek

Folyamatban lévő ügyek:

  • Szlovákiai radioaktív hulladék feldaraboló és sugármentesítő üzem (C7-A3 Erection of the new large capacity F&D facility NPP V1 project)
  • R4 gyorsforgalmi út Kassa-Migléc (Košice – Milhos) közötti szakasz

Lezárt ügyek:

(Vidékfejlesztési Minisztérium)