Információk

2013-at az Európai Bizottság a levegő évének nyilvánította, mellyel a légszennyezés káros hatásaira, a levegőminőség még mindig meglévő problémáira szándékozta felhívni a figyelmet. Az utóbbi évtizedben ugyanis a légszennyezőanyagok kibocsátásának jelentős csökkentését nem követte a levegőminőség javulása, így további erőfeszítésre van szükség a Légszennyezésről szóló Tematikus Stratégia céljának eléréséhez, az emberi egészségre és a környezetre nem ártalmas, nem kockázatos szintű levegőminőség biztosításához.

Hazánkban is kifogásolható a levegő minősége több területen, több légszennyező anyag tekintetében. Legnagyobb problémát a PM10 részecskeszennyezettség jelent. A 10 mikronnál kisebb átmérőjű részecskékre vonatkozó értékek nagyobb területen is átlépik az egészségügyi határértéket. Forrása a közlekedés (különösen dízel gépjárművek) mellett egyre nagyobb mértékben a lakossági szilárd tüzelés. A nitrogén-oxidok kibocsátását napjainkban is főleg a közlekedés okozza, de az egyéb tüzelési, termikus eljárások is hozzájárulnak. A nyári időszakban megnövekedő ózonszennyezettség csökkentése szakmai szinten is komoly kihívás, lokális intézkedésekkel csak korlátozott mértékben befolyásolható.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor, 2004-ben készültek levegőtisztaság-védelmi intézkedési programok, melyeket a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek állítottak össze. Ezek tartalmaznak minden olyan intézkedést, mely az adott zóna, terület levegőminőségének javításához hozzájárul. Végrehajtásukat a felügyelőségek követik nyomon. A 2004-ben készült tervek itt érhetők el.

A mentességi kérelmek részeként 2008-ban születtek felújított változatok, melyek itt találhatóak.

A 2008-ban elfogadott (2008/50/EK) levegőminőségi irányelv, illetve az azt átültető, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet előírásaihoz igazodó, új tervek tavaly készültek el. Nemcsak elnevezésük változott levegőminőségi tervekre, de egyéb szabályozási változásokat is figyelembe vettek. A tervekben foglalt intézkedések adják a levegőminőség javítására vonatkozó munka keretét az elkövetkező években.

A helyi intézkedések kiegészítéseként készült el és a 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal fogadták el a Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programját, melyről részletes információk az alábbi linken, illetve a bal oldali „PM10 Csökkentési Program” fülre kattintva megjelenő oldalon találhatóak:

1. zóna - Budapest és környéke

2. zóna - Győr-Mosonmagyaróvár

3. zóna - Komárom-Tatabánya-Esztergom

4. zóna - Székesfehérvár-Veszprém

5. zóna - Dunaújváros

6. zóna - Pécs

8. zóna - Sajó-völgy

9. zóna - Debrecen

10. zóna - Egyéb területek

11. zóna - Kijelölt városok

12. zóna - Nyíregyháza

(Vidékfejlesztési Minisztérium)