Az Élelmiszerlánc-felügyeleti és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárságot dr. Kardeván Endre irányítja. Az államtitkárságon belül a feladatokat három főosztály látja el: az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály, az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály.

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály az országos főállatorvos hivatali feladatainak koordinálása mellett a következő néhány szakterület teljes körű tevékenységét látja el: nemzetközi kereskedelem, nemzetközi és EU kapcsolattartás, állategészségügy, állatvédelem, növény-egészségügy, növényvédelem, növényi termékek, parlagfű probléma és ökológiai gazdálkodás. Ezeken túl teljes körű ellenőrzési és minősítési feladatokat végez a zöldség és gyümölcs, takarmányhigiénia, takarmánybiztonság és takarmányminőség, az élelmiszer-higiénia, élelmiszerbiztonság és a borminősítés területén. Egyúttal elkészíti a szakterületekhez tartozó jogszabályokat.

Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály az élelmiszerágazat kormányzati képviseletét látja el. Tevékenységének legfontosabb célja, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozás stratégiai jelentőségét megerősítse, s olyan összhangot teremtsen a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kereskedelem között, amely kiemelkedő minőségű, versenyképes termékekkel képes ellátni a hazai és a külföldi fogyasztókat. A főosztály legfontosabb feladatai elsősorban az élelmiszer előállítással és kereskedelemmel összefüggő kormányzati feladatok ellátása, illetve az élelmiszerágazat stratégiájának formálása és megvalósítása.

Az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály az egyes szakterületekkel kapcsolatos hosszú távú, szakszerű gazdálkodás érvényesítését, szakmai irányítását, a stratégiai célok meghatározását látja el, hogy összhangot teremtsen a természettudatos gazdálkodás és a gazdasági érdekek között. Fontos feladata a fenntartható erdő- és vadgazdálkodás érvényesítése, ennek érdekében országosan összehangolja az erdészeti és vadászati hatóság munkáját, valamint az erdő- és vadvédelem irányítását is.