Az élelmiszer-feldolgozás a mezőgazdaság és vadgazdálkodás által előállított élelmiszer célú alapanyag fogyasztásra történő előkészítését jelenti, amely során feldolgozási technológiák alkalmazásával a táplálkozási igényeket kielégítő, magasabb hozzáadott értéket képviselő élelmiszer termékek előállítására kerül sor.