Az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárságot Czerván György irányítja. Az államtitkárságon belül a feladatokat három főosztály látja el, az Agrárközgazdasági Főosztály, a Mezőgazdasági Főosztály és az Agrárpiaci Főosztály.

Az Agrárközgazdasági Főosztály felel a nemzeti agrártámogatási rendszer, az egyes nemzeti támogatási konstrukciók jogszabályi kidolgozásáért, a mezőgazdasági káresemények enyhítéséhez szükséges kormányzati intézkedések kezdeményezéséért, a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer működésének koordinálásáért. Végzi a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésével kapcsolatos (ideértve a családi gazdaságokkal kapcsolatos) minisztériumi feladatok ellátásáért. Továbbá felel az AKI-val együttműködve a Mezőgazdasági Piaci Árinformációs Rendszer üzemeltetéséért, az agrárgazdaságról szóló éves jelentések koordinált kidolgozásáért. A Magyar Bankszövetséggel, a MFB Zrt.-vel, az agrár- és élelmiszergazdaság finanszírozásában részt vevő pénzintézetekkel, a kezességvállaló intézményekkel közösen kidolgozza és működteti az agrárgazdaság, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási helyzetének javítását célzó pénzügyi programokat, kedvezményes hitelkonstrukciókat. Közreműködik az adórendszer agrárgazdaságot érintő szabályainak kialakításában.

Az Agrárközgazdasági Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében felel az EUROSTAT-tal, valamint az Európai Bizottság illetékes részlegével való együttműködésért, az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért. Az Agrárközgazdasági Főosztály felel az agrárgazdasági állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozással kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáért, az EU 2014-től kezdődő új pénzügyi perspektívájának tárcán belüli koordinációjáért, a magyar álláspont kialakításáért, annak háttérszámításokkal történő megalapozásáért, hatékony képviseletéért; Szintén az AKF feladatkörébe tartozik a KAP 2014–2020 közötti szabályrendszerének kialakításával kapcsolatos tárcafeladatok ellátása; az európai uniós közvetlen termelői támogatások (a SAPS) és a különleges támogatások, a KAP reform szerinti közvetlen támogatások, a nemzeti kiegészítő kifizetések hazai szabályainak kidolgozása és továbbfejlesztése, a támogatási konstrukciók működtetésével kapcsolatos feladatok koordinált ellátása , beleértve a vonatkozó rendeletek évenkénti aktualizálását.

A Mezőgazdasági Főosztály felel az állattenyésztés tenyésztésszervezési, a tenyésztési hatósági feladatok, valamint az állatgenetikai erőforrások megőrzésének felügyeletéért, továbbá a géntechnológiával foglalkozó európai uniós és nemzetközi szervezetekben a tagállami képviselet biztosításáért. Felelős a vetőmagvak és szaporítóanyagok előállításával, minősítésével, forgalomba hozatalával összefüggő szakmai és hatósági tevékenységekért. Továbbá felelős a növényfajták állami elismeréséért, a kölcsönös megfeleltetéssel és a Magyar Méhészeti Nemzeti Programmal összefüggő szakmai és irányítási feladatok ellátásáért. A főosztály ellátja az Állami Ménesgazdaság szakmai felügyeletét, a földművelésügyi igazgatás területén pedig a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásával és nyilvántartásával, a mezei őrszolgálatokkal és falugazdász hálózattal kapcsolatos feladatokat.

Az Agrárpiaci Főosztály feladata az Európai Unió agrárpiaci és agrár-termékpálya szabályozása, valamint az EU intézményeiben, az irányító bizottságokban és a tanácsi munkacsoportokban a szakterületét érintő ügyek képviselete. Működteti az agrár-termékpálya bizottságokat, felelős a termelői integrációk szabályozásáért, támogatásáért és a jogalkotási feladatok ellátásáért. Feladata továbbá az általános agrárkereskedelem szabályozása és a versenyjogi szabályozással kapcsolatos feladatok minisztériumon belüli szakmai koordinálása. Ellátja az iskolagyümölcs és iskolatej programmal kapcsolatos szakmai és jogalkotási, valamint az agrár és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó szállítással, szállítmányozással és logisztikával összefüggő tárcakoordinációs, egyeztetési és szabályozási feladatokat egyaránt.