Információk és háttéranyagok


A Magyarországon működő, elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői szervezetek és ezek társulásainak listája:

- Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek
- Elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok
- Elismert termelői szervezetek társulása

Letölthető formanyomtatványok:

Jogszabályok:

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a rendelet elérhetőségét ld. fent).

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői csoportok számára az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikkében biztosított támogatáshoz nyújtott uniós hozzájárulásra vonatkozó 2012–2017. évi elosztási együtthatóknak a 2012. július 1-ig bejelentett elismerési tervek tekintetében történő megállapításáról szóló 780/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK bizottsági rendelet

„Figyelem! A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesztette, helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.”

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet és a
a rendelet mellékletei

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter 33/2012. (IV. 2.) VM rendelete az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról

Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet

Tájékoztató a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet által előírt, elektronikus dokumentum-benyújtási kötelezettségéről
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 11. § (1), (2) és (3), 12. § (3), (5) és (6), 13. § (1), és (5), 14. § (4), 15. § (1), (3), (5), (6), (7) és (9), valamint a 23. § (2) és (3) bekezdésében említett dokumentumokat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz elektronikusan az [[[rWhcpJA3RD2YWdyYXJwaWFjaUB2bS5nb3YuaHU=]]] e-mail címre kell benyújtani.”

Megjegyzés: A nemzeti stratégiában említett 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2013. január elsején hatályát vesztette, és helyette a 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet lépett életbe.

A gyümölcs és zöldségpiachoz kapcsolódó fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégia

A nemzeti stratégia az alábbiakat tartalmazza:

  • A magyar zöldség-gyümölcs ágazat elemzése, amelynek kertében SWOT analízissel megállapításra kerültek az ágazat erősségei és gyenge pontjai.
  • A gyenge pontok kezelése érdekében meghatározott célkitűzések.
  • A célkitűzések eléréséhez az 1580/2007/EK bizottsági rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtásának részletes feltételei.
  • Az Európai Bizottság ajánlása alapján készült nyomonkövetési és értékelési rendszer.

Megjegyzés: A nemzeti stratégiában említett 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2009. június 24-én hatályát vesztette, és helyette a 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet, majd 2013. január elsejétől a 150/2012. (XII.28.) VM rendelet lépett életbe. Továbbá a 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesztette, helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.”

Csatolt dokumentum: A Nemzeti Stratégia teljes szövege (2009)

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működési programjába beépíthető környezetvédelmi tevékenységek nemzeti kerete

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikke (3) bekezdése alapján a termelői szervezetek számára előírás, hogy a működési programoknak tartalmazniuk kell két vagy több környezetvédelmi intézkedést, vagy a működési programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani.

A működési program keretében végrehajtható intézkedések általános követelményeit és az intézkedések 2013. július 30-án módosult listáját a 150/2012. (XII.28.) VM rendelet 6. számú mellékletében találják meg.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztály)