A Nemzeti Iskolagyümölcs-program az európai iskolagyümölcs-program része, amely az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg.

Információk, háttéranyagok

2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-program

Figyelemfelhívás a köznevelési intézmények vezetői részére

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2014. április 29-én megjelent az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletet módosító 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet. A 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-program végrehajtása tehát az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelettel módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet alapján történik. A rendelet elérhetősége az interneten.

Az iskolagyümölcs-program célcsoportja idén is az általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek, és a megállapodásokat idén is az intézmények fenntartóinak kell megkötni a szállítókkal. A megállapodásokat a szállítók legkésőbb 2014. június 15-ig nyújthatják be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) jóváhagyásra. A szállítások az MVH által jóváhagyott megállapodások alapján történhetnek.

Az iskolagyümölcs-program négy szállítási időszaka a 2014/2015. tanévben:
I. 2014. szeptember 1.-28.
II. 2014. szeptember 29. - december 21.
III. 2015. január 12. - március 29.
IV. 2015. március 30. - május 3.

Kérjük, hogy amennyiben az Önök iskolája részt kíván venni a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programban a fent említett rendeletek alapos áttanulmányozása után a részvételi szándékot mihamarabb szíveskedjék jelezni az iskola fenntartójának.

 

Jogszabályok:

 • A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programtól kezdve alkalmazandó)
 • A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikke (a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programtól kezdve alkalmazandó)
 • A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet

 • Az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet

 • A vidékfejlesztési miniszter 50/2012. (V. 25.) VM rendelete az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

 • Tájékoztatás az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos számviteli elszámolásáról - 77/2009 Számviteli kérdés

 

Az Iskolagyümölcs-program értékelése

 • A 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program értékelése

A 288/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (2) bekezdése írta elő a 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program értékelését, amelyet az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet végezett el. Az értékelésről készített tanulmány innen letölthető.

 • A 2011/2012-2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-program értékelése

A 2011/2012-2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-program értékelése folyamatban van. Eredmények 2014. július 31-re várhatók.

 

Egyebek

 • A korábbi évek stratégiái

A 2009/2010. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája
A 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája
A 2011/2012. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája A 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája

 • A korábbi évek tájékoztató anyagai

Tájékoztatás a 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-programról

A 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-programban való részvételre jóváhagyott szállítók listája letölthető az MVH honlapjáról.

Az egyes iskolákba a 2012/2013. tanévben szállítandó termékek mennyiségéről szóló 163/2012. (X. 27.) MVH közlemény letölthető az MVH honlapjáról.

 • Korábbi jogszabályok

Az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet

Az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet

Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet (közlönyállapot) – 2012/2013. tanév

Az Európai Unió Iskolagyümölcs-honlapja

Az Európai Unió által fenntartott iskolagyümölcs-honlap angol, német, francia nyelven – és esetenként magyarul is – tartalmaz információkat az uniós tárfinanszírozású iskolagyümölcs-programmal, annak jogi szabályozásával, költségvetésével, értékelésével és az egyes tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatban.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztály)