Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkárának elnökletével ülésezett a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Monitoring Bizottsága 2014. június 3-án, Szegeden.

Az ülésen meghívottként részt vettek az Európai Bizottság szakértői is. A Monitorig Bizottság tagjai elfogadták a GOP 2013. évi éves végrehajtási jelentését, tájékoztatást kaptak az operatív program jelenlegi eredményeiről, akciótervének módosításáról, az intézményrendszeri átalakításról, továbbá a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program aktuális állásáról.

Az operatív program végrehajtása a legutóbbi monitoring bizottsági ülés óta a kívánt mértékben, időarányosan haladt előre; 2014 májusáig a GOP 1-3. és 5. prioritás keretében 25 604 projekt részesült pozitív támogatói döntésben, összesen 851,4 milliárd forint kötelezettségvállalással. 25 384 pályázóval kötöttek támogatási szerződést 823,5 milliárd forint összértékben. 2014 májusáig a kifizetett támogatások összege elérte a 439,1 milliárd forintot. A szerződött nyertesek között továbbra is a mikro-, kis- és középvállalkozások szerepelnek nagy számban – hangzott el a tájékoztatóban. A GOP források hasznosan szolgálják a területi kiegyenlítődést – ezt bizonyítja, hogy 2007 és 2013 között a régiók közel azonos arányban jutottak forrásokhoz.

2014. január 1-jén vette kezdetét az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott programok irányítási rendszerének átalakítása, mindez érintette a központi koordinációs és irányító hatósági funkciókat is. Ugyanekkor jogutódlással megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), melynek irányító hatóságai az új intézményrendszerben három minisztérium és a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működnek tovább. Az irányító hatóságok egyes irányítási és végrehajtási funkcióit az érintett szakminisztériumok végzik, míg munkájuk összehangolásáért és egységességéért a Miniszterelnökségen belül kialakított Központi Koordinációs Szerv (KKSZ) felel. A 2013. év végén megkezdett és ez év április 15. napjával befejeződött intézményrendszeri átalakítás legfontosabb célja az volt, hogy egy, a kedvezményezettek és pályázók számára is egyértelmű, átlátható rendszerben történjen a programok lebonyolítása, gyorsabbá és ügyfélközpontúvá váljon a döntéshozatal és a programvégrehajtás.

A jövőben – az új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében – odaítélendő támogatásokkal kapcsolatban elhangzott: az új pályázatok meghirdetése az operatív programok bizottsági elfogadását és a konstrukciók kidolgozását követően idén októberben várható.

A tanácskozást követően a Monitoring Bizottság tagjai és az Európai Bizottság szakértői megtekintették a szegedi ELI európai lézerkutató projekt I. ütemének beruházási munkálatait, melyek a terveknek megfelelően haladnak.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)