A nemzeti vagyonról szóló törvény (Nvtv.) elfogadásával az Országgyűlés lefektette az állami és az önkormányzati vagyon védelmének legmagasabb szintű alapelveit, és egyúttal megteremtette az állami vagyon felügyeletének egységes rendszerét is. Az új jogszabályhoz az elmúlt években több lépcsőben igazították hozzá az állami vagyonról szóló törvényt (Vtv.) is. Ez utóbbi törvény végrehajtási rendeletének aktuális módosítása nyomán kijelenthető, hogy a vagyonjogi területen lezárult a tervezett rendszerszintű jogalkotási munka.

A végrehajtási rendelet szabályait – azok teljes körű felülvizsgálata után - az NFM előterjesztésében módosította a Kormány. Ennek köszönhetően megszűnnek a különböző ágazati jogszabály-változások nyomán előállt koherencia-zavarok. A módosult rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodás részletszabályait és eljárási előírásait a Vtv. szerinti valamennyi, az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetre kiterjesztve állapítja meg. Az állami vagyonnal való gazdálkodás körében a nyilvántartás, adatközlés és ellenőrzés feladataira vonatkozó egységes szabályozás kialakítását az Állami Számvevőszék is szorgalmazta, a módosítás most ennek a felvetésnek is eleget tesz.

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.) 2014. március 15-i hatálybalépése is indokolta a módosítást, hiszen enélkül a jogszabályok fogalomhasználata nem lenne koherens. Például a természetes személy és a jogi személy kategóriája nem fedne le minden, a vagyongazdálkodási kapcsolatokban elképzelhető személytípust, a jövőben viszont a „személy”, csakúgy, mint „az elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás” fogalmát valamennyi vagyonkezelőre vonatkozóan ugyanazon tartalommal határozzák meg.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)