A nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt,-n illetve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-n keresztül érvényesíti a magyar állam érdekeit és gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat valamennyi állami tulajdonban álló vagyonelem tekintetében. Az MNV Zrt., illetve az MFB Zrt. bevonásával dönt az egyes vagyontárgyak rendeltetésének megváltoztatásáról, a feleslegessé váló vagyonelemek értékesítéséről, illetve az új vagyonelemek megszerzéséről.