Az egyes szakterületek élén államtitkárok állnak:

Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár, Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár, Vályi-Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár és Horváth Attila Imre fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár.

A minisztérium hivatali működésért Farkas Imre, közigazgatási államtitkár, míg a parlamenttel való kapcsolattartásért dr. Fónagy János, parlamenti államtitkár felel.

A fejlesztéspolitika kialakításánál meghatározó szempont, hogy a hazai fejlesztéspolitika összhangban legyen az európai uniós fejlesztéspolitikával. Kiemelt cél, hogy az egyes ágazati fejlesztések összehangoltan működjenek, és fontos feladat az idegenforgalmi fejlesztések, a kutatás-fejlesztés illetve a technikai innováció és az űrkutatással kapcsolatos feladatok magas szintű ellátása.

A vagyongazdálkodás, és azon belül az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása és annak tulajdonosi ellenőrzése szintén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik, a közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása mellett.

A minisztérium feladata az infrastrukturális vagyonkezelés körében a lakosság energiaigényeinek biztonságos, gazdaságos, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő kielégítése, az energiapiaci verseny erősítése, valamint az Európai Unió keretében meghatározott közösségi célok megvalósulásának elősegítése. Emellett a közlekedéssel és bányászati ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása is ide tartozik.

Az infokommunikációval kapcsolatos feladatok közé tartozik az informatika és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása, valamint az elektronikus hírközléssel, frekvenciagazdálkodással, információs társadalommal és postaüggyel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Energiaügyért Felelős Államtitkárság gondoskodik az energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtésével és az energiaellátás biztonságával kapcsolatos kormányzati feladatokról, továbbá mindazon állami feladatok ellátásáról, amelyek az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatosak.

A fenti célok csak akkor teljesülhetnek, ha az adott terület szakmai, kutatási területeit fejlesztjük. Ez magában foglalja a szellemi infrastruktúrát jelentő kutatást, innovációt, ugyanúgy, mint a szakoktatás, felnőttképzés feltételeinek megteremtését és irányítását. A megfelelő jogszabályi háttér, az egyes szakterületek viszonyainak ésszerű, és naprakész szabályozása szintén alapvető feltétel.

A fejlődés másik útja a külkapcsolatok ápolása a szakterületek képviselőivel, a tapasztalatok kicserélése, és ezzel párhuzamosan a társadalmi párbeszéd kiszélesítése.