2014. március 19-én tartotta éves első ülését az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) Igazgatási Tanácsa, amelyen a testület új póttagjaként részt vett Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára.

Az Európai Unió Tanácsa 2013. november 15-én döntött az Ügynökség Igazgatási Tanácsa két tagjának és három póttagjának kinevezéséről. E határozat alapján 2014. január 28-án kezdődött meg Kovács Pál négyéves megbízatása.

Az Ügynökség tanácskozásán résztvevők a 2014. évi munkaprogram kiértékelése mellett elfogadták az Európai Bizottság által 2014. január 22-én kiadott – az Ügynökség tevékenységéről szóló – első értékelést.

A Bizottság megállapítása szerint az Ügynökség tevékenységével – működésének 2011. március 3-i, hivatalos kezdetétől fogva – az európai energiaszabályozás lényeges szereplőjévé lépett elő. A belső energiapiac megvalósítása és az átviteli hálózatok fejlesztése tekintetében a Bizottság hasznos eszköznek ítélte az Ügynökség éves munkaprogramjait és jelentéseit. A Bizottság ösztönzi az Ügynökséget arra, hogy közvetítői szerepével továbbra is aktívan járuljon hozzá a belső energiapiac hatékonyságának erősítéséhez.

Az Ügynökség működésének első két évében a hálózati csatlakozási, a határkeresztező kereskedelemre és a rendszerirányításra vonatkozó szabályozás uniós szintű harmonizációját célzó keretjellegű iránymutatások fejlesztésén dolgozott. Az új, 2014-es munkaprogram alapján az Ügynökség kiemelt feladatai között szerepel a villamos energia és földgáz határkeresztező kereskedelmére vonatkozó uniós célmodellek értékelése.

A ljubljanai székhelyű Ügynökség a nemzeti energiaszabályozó hatóságok feladatainak végrehajtását segíti, szükség szerint összehangolja tevékenységüket a versenyképes, fenntartható, biztonságos és átlátható belső energiapiac kiépítésének céljából.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)