A nemzeti fejlesztési miniszter a pályázatok értékelésére létrehozott minősítő bizottság javaslata alapján meghozta döntését a szénhidrogén és a geotermikus energia kutatási területekre kiírt bányászati koncessziók megadásáról. A döntés értelmében szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Battonya-Pusztaföldvár észak és a Szegedi-medence nyugat területére) és a Vermilion Exploration B.V. (Battonya-Pusztaföldvár dél területére), míg geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása céljából a CEGE Közép-Európai Geotermikus Energia Termelő Zrt. (Jászberény területére) nyert jogosultságot koncessziós szerződés megkötésére.

A nemzeti fejlesztési miniszter 2013 augusztusában négy szénhidrogén (Szegedi-medence délkeleti és nyugati, Battonya-Pusztaföldvár északi és déli) és három geotermikus energia kutatási területre (Ferencszállás, Kecskemét, Jászberény) tett közzé bányászati koncessziós pályázati felhívást. A kiírásokra négy területre irányulóan összesen hat pályázat érkezett. A minősítő bizottság ellenőrzése alapján a koncessziós pályázati kiírásokra a kijelölt napon – 2013. november 15-én – beérkezett pályázatok mindegyike érvényesnek minősült.

A koncessziók megadásáról a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a nemzeti fejlesztési miniszter döntött, a minősítő bizottság értékelése és javaslata alapján. A döntésről a nyertes pályázók írásban értesítést kaptak. Ferencszállás, Kecskemét és a Szegedi-medence délkelet területére kiírt koncessziós pályázati eljárásokat – mivel azokra nem érkeztek ajánlatok – a nemzeti fejlesztési miniszter eredménytelennek nyilvánította.

A szerződések megkötésére az eredményhirdetéstől számított 60 nap áll rendelkezésre, amely egy alkalommal, legfeljebb további 60 nappal meghosszabbítható. A geotermikus koncesszió időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 35 évre, míg a szénhidrogén koncesszióké 20 évre szól. Az időtartamok egy alkalommal, újabb pályázat kiírása nélkül, a koncessziós szerződés időtartamának felével meghosszabbíthatóak.

A tárca a jelenlegi pályázatok lebonyolításának a tapasztalatait is figyelembe véve új pályázati kiírások megjelentetését tervezi.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály)