A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondozásában elkészült a "Nemzeti Energiastratégia 2030" című kiadvány. A magyar és angol nyelven megjelenő dokumentum elektronikus formában 2012. február 14-től a kormányzati honlapon is olvasható.

Az új alapokon nyugvó Nemzeti Energiastratégia a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja. Az elsődleges nemzeti érdekeket szolgálva garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat, és lehetővé teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának és erőforrásai mértékének megfelelő arányban hozzájárulhasson a globális problémák megoldásához.

A célok elérése érdekében öt nagyon fontos törekvést fogalmaz meg a dokumentum: az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, a megújuló energiák részarányának a növelése, a közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez szükséges határkeresztező kapacitások kiépítése, az atomenergia jelenlegi kapacitásainak megőrzése, valamint a hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát módon való felhasználása a villamosenergia-termelésben.

Felelősen gondolkodva, a Kormány az energetikában is döntő fontosságú feladatának tartja a korábbi években rövid távú költségvetési megfontolások, vagy még kevésbé átlátható és érthető indokok alapján feladott állami pozíciók újraépítését. A stratégia céljai - köztük különösen a fogyasztók megfizethető energiaellátásának biztosítása - kizárólag az állami szerepvállalás megerősítésével teljesíthetők.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)