Az Infrastruktúráért Felelős Államtitkárságot dr. Völner Pál vezeti. Az államtitkárság látja el a közlekedés kormányzati irányítását. Munkáját az ágazatban kiterjedt intézményrendszer segíti.

A közlekedés területén az államtitkárság látja el a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. Előkészíti az ágazat új működési, szervezeti és szabályozási koncepcióját egy versenyképes, összehangolt közösségi közlekedési rendszer kialakítása érdekében. Megteremti a közforgalmú és kedvtelési légi- és vízi közlekedés közösségi elvárásokhoz igazodó szabályozási és intézményi-irányítási kereteit. A tárca szervezi, hangolja össze a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Gondoskodik az országos közút- és vasúti pályahálózat műszaki állapotának karbantartására, javítására fordítható források hatékony felhasználásáról. Szakmai, stratégia szempontok szerint kiválasztja és előkészíti a következő uniós költségvetési időszakában megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztési projekteket. Az államtitkárság dolgozza ki a közlekedéshez kapcsolódó (pl. a közlekedési szolgáltatásokról, a gyorsforgalmi utakról és az utakkal kapcsolatos egyéb szabályokról, a közlekedés védelméről vagy a közlekedés biztonságáról szóló) jogszabályokat.