A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendeletet hatályon kívül helyezésével egy időben megalkotásra került a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet (a továbbiakban: rendelet).

A költségvetési törvény 3. mellékletének 19. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2014. évre 2 013,0 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és számítás érdekében az indokolt költségekhez kapcsolódó számítási módszert a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló útmutató tartalmazza.

Az önkormányzatoknak a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmüket a rendelet 6. §-ában meghatározott tartalommal, a rendelet 1. számú melléklete szerinti, szolgáltatónként kitöltött adatlappal együtt kell 2014. június 11-éig a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapokon egy eredeti és egy másolati példányban a szükséges mellékletekkel együtt postai úton benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes szervéhez.

Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát és az elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó adatbázist 2014. július 3-áig megküldi a közlekedésért felelős miniszternek, aki a támogatás felosztásáról a rendelet 2. számú mellékletében szereplő súlyszámok alapján 2014. augusztus 15-éig meghozza döntését.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a támogatás 25 %-át 2014. szeptember 5-éig, ezt követően a fennmaradó támogatást havonta három egyenlő részletben folyósítja. A támogatást a települési önkormányzat a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül a szolgáltatónak átutalja.

A helyi közlekedés támogatásával kapcsolatos további információkért vagy esetleges kérdéseivel forduljon az NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályhoz.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)