A közúti közlekedésbiztonsági kihívásokat és az intelligens infrastruktúrafejlesztésben rejlő lehetőségeket is megvitatták az uniós tagállamok szakminisztériumi vezetői informális találkozójukon 2014. május 7-8-án, Athénban.

A görög elnökség vitaindító anyaga szerint a közúti balesetek száma a forgalom, a népsűrűség, az infrastruktúra és a vezetői szokások eltérései miatt egyenlőtlenül oszlik meg Európában. A halálesetek és sérülések előfordulásának gyakoriságát csökkenthetné egy, az infrastruktúra minőségére és a vezetési szokásokra irányuló egységes szabályozási keret. A balesetek számának alacsonyabb szintre szorítását eredményezné, ha a különböző közúti szabályszegések minden tagállamban azonos szankciókat vonnának maguk után. A vitaindító a szabálysértők adatainak és szabályszegési előzményeinek cseréje, a biztosítási prémium szabálysértésektől való függővé tétele mellett is érvel.

A magyar közúti közlekedésbiztonság elsősorban a sebességhatárok és a közúti infrastruktúra összehangolásával, a veszélyeztetett úthasználók (gyalogosok, kerékpárosok) biztonságának fokozásával, új, innovatív közúti jelzések és anyagok (hőérzékeny figyelmeztető útjelzések, fénylő útburkolati jelek) használatával javítható tovább. A fejlesztési minisztérium ígéretes lehetőséget lát a járművek egymás közötti és infrastruktúrával történő kommunikációjában, a járművek számára is „olvasható” útjelzések alkalmazásában. Az új rendszerek bevezetésének csökkentenie kell a vezetők munkaterhelését, nem szabad elterelniük a figyelmet.

A miniszterek megvitatták a közúti árufuvarozási kabotázs jelenlegi szabályozási keretének esetleges felülvizsgálatát. A visegrádi országok miniszterei egyetértettek abban, hogy a további jogalkotás egyelőre elhamarkodott lenne, ugyanakkor nyitottak a végrehajtás megerősítésére és közös ellenőrzési rendszer létrehozására a szabálysértések számának csökkentése érdekében.

A miniszterek az athéni nyilatkozatban iránymutatást adtak az Európai Unió 2018-ig tartó tengeri szállítási politikájának félidejű felülvizsgálatához. Egyetértettek abban, hogy a rövid távú tengeri szállítás több figyelmet érdemel a megfelelő összeköttetések biztosítása és a közúti forgalomterhelés mérséklése érdekében.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)