Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy az infokommunikációs szektor lehetőségeit kiteljesítve a magyar gazdasági növekedés motorjává váljon.

Szemlélete alapján az infokommunikáció egyszerre a mindennapok része és a gazdasági versenyképesség fontos tényezője, miközben multiplikátor hatást fejt ki a többi iparágra. Az Infokommunikációért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelmet fordít az új kommunikációs technológiák, web2-es lehetőségek terjedésének elősegítésére és ezek felhasználásával az államigazgatás hatékonyságának radikális növelésére.
Az államtitkárság kezeli az audiovizuális politikával, a közigazgatási informatikával, az elektronikus hírközléssel, frekvenciagazdálkodással, információs társadalommal és postaüggyel kapcsolatos feladatokat.

Az államtitkárság dolgozza ki az elektronikus hírközléssel összefüggő stratégiákat, összehangolja a kapcsolódó programok végrehajtását. Ösztönzők kialakításával gondoskodik a szélessávú infrastruktúra országos elérhetőségéről és a digitális szakadék megszüntetéséről.
Elkészíti a frekvenciahasználatra vonatkozó szakmapolitikát, kialakítja a frekvencia-felhasználás kereteit. Irányítja a közigazgatási informatikai és infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtását, gondoskodik a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztéséről, az üzemeltetés feltételeiről, egységes informatikai szolgáltatások kialakításáról.
Szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok hírközlési, informatikai tevékenysége felett. Előkészíti vagy miniszteri rendeleti szinten szabályozza a postapiac működését, a postapiacra vonatkozó ágazati stratégiát, és előkészíti a postapiac liberalizációját.

Informatikai biztonság

A minisztérium főosztályaként működő Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság feladata, hogy segítse és ellenőrizze az állami és önkormányzati szervek informatikai rendszereinek biztonságos kialakítását és üzemeltetetését, illetve auditokkal, ajánlások kibocsátásával, valamint ügyfeleitől kapott és partnerei felé teljesített adatszolgáltatásán végzett kockázatelemzéssel mérsékelje a magyar kibertér adatbiztonságát érhető károkat.