A hálózat- és információbiztonság érdekében az összehangolt lépések mellett teret kell engedni az egyedi nemzeti megoldásoknak is – hangsúlyozta a magyar delegáció az Európai Unió, Távközlési Tanács ülésén 2014. június 6-án, Luxembourgban.

A miniszterek többek között a hálózat- és információbiztonság egységesen magas szintre emelését célzó intézkedésekről, az egységes távközlési piac megteremtéséhez szükséges intézkedésekről és az internet irányításának jövőjéről tanácskoztak.

Az ülésen a magyar küldöttség egyetértett azzal, hogy a hálózat- és informatika-biztonság terén uniós szintű összehangolt lépésekre van szükség, és meg kell erősíteni az uniós együttműködést stratégiai és politikai szinten. Fontos, hogy mindez a már létező együttműködésekre építve, a legjobb gyakorlatok figyelembe vételével és önkéntes alapon történjen.

A Bizottság 2013. szeptember 11-én jelentette meg az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséről szóló rendeletjavaslatot, amelynek főbb tartalmi elemei az egységes uniós szolgáltatási engedély, a frekvencia-kiosztás összehangolása, a szélessávú hálózatokba való beruházás ösztönzése, a fogyasztói jogok megerősítése, a szolgáltató-váltás megkönnyítése. A tanácsülésen a görög elnökség előrehaladási jelentést mutatott be a rendelettervezettel kapcsolatban. A javaslat részletes vizsgálata az olasz elnökség alatt folytatódik.

Az internet irányításának jövője kapcsán a magyar delegáció a sokszereplős modellt támogatta, hiszen a modern gazdaság és technológia alapját adó internet meghatározó jellemzője a nyitottság és a globális hálózati működés. A sokszereplős elszámoltathatóság nagyobb bizalmat és biztonságot jelent a meglévő internetes közösség számára. Az internet egyre gyorsuló fejlődését, megbízható működését és a technológiai fejlődést érintő kérdésekben a kormányzatok a sokszereplős modell azonos jogokkal és felelősséggel bíró szereplői.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)