Az államtitkárság közreműködik a hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiák előkészítésében, gondoskodik a területfejlesztési koncepciókról, programokról. Irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását, működését, a stratégiaalkotást, annak előkészítő fázisában a helyzetelemzést és annak értékelését, a javaslattevő fázisban többek között a jövőkép megfogalmazását, a tervezésieszköz- és monitoringrendszer megfogalmazását, a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat tartalmi követelményeit.

A hosszú távú gazdasági  stratégiák megalkotásának elengedhetetlen eleme, hogy a jelen helyzetet, a fennálló problémákat és kihívásokat a lehető legapróbb részletig ismerjük. A reálgazdaság növekedési motorjainak beindításához szükséges feltárni azokat a területeket, ahol az állam szabályozási vagy egyéb beavatkozási lehetőségeivel érezhető javulást érhet el. A hazai trendek elemzésén túl egy kis, nyitott gazdaságban elkerülhetetlen a nemzetközi, globális trendek és problémák ismerete, illetve a jövőkutatás módszertanával a jövő kihívásainak és lehetőségeinek azonosítása. A nemzetközi viszonylatban is használt elemzési és stratégia-alkotási módszertanok meghonosítása szintén elkerülhetetlen. Ezen alapok feltárásával és ismeretével indulhat el a hosszú távú gazdaságstratégiai tervezés, amely a döntéshozók elé tudja tárni a kezelendő problémák stratégiai megközelítését, amennyiben lehetséges, választási alternatívákat is nyújtva.

A gazdaság versenyképessége és a társadalom megerősödése szempontjából alapvető fontosságú, hogy az ország területileg is kiegyensúlyozottan fejlődjön. A gazdaságpolitika céljainak elérését a területi tervezés és a megyék, települések szerepvállalása erősíti. Fontos, hogy az ország legtöbb területéről elérhetőek legyenek a munkahelyeket biztosítani tudó városi központok, hogy ne alakuljanak ki végletesen elöregedő és elnéptelenedő térségek, a különböző adottságú térségek ki tudják aknázni saját adottságaikat versenyképességük erősítéséhez. Korunk kihívásainak kezeléséhez (pl. gazdasági válság, népességfogyás és öregedés, bizalomhiány, társadalmi krízisek) és a kormányzat célkitűzéseinek eléréséhez a különböző térségek eltérő formában tudnak eredményesen hozzájárulni. A területileg kiegyensúlyozott fejlődés a kormányzat egészének és az önkormányzatoknak a közreműködését igényli együttműködésben a piaci szféra szereplőivel. Ehhez egyfajta iránytűre, egy területfejlesztési stratégiára van szükség, valamint arra, hogy e stratégia mentén a különböző szereplők tevékenységének területi összehangolása megtörténjen. Egységes helyi, területi és országos szinten megvalósuló tervezésre és a határokon is átívelő együttműködésekre van szükség.